Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Oppdragsavtale - har du kontroll?

- rådgiver i Sticos

God regnskapsføringsskikk (GRFS) stiller en rekke krav til oppdragsavtale. Formålet med GRFS er å sikre forsvarlighet og et minimumskrav til kvalitet i tjenestene som regnskapsbransjen leverer. GRFS er en rettslig standard som er hjemlet i Regnskapsførerloven § 5-4.

Skriftlig avtale

Regnskapsforetaket skal opprette skriftlig oppdragsavtale med oppdragsgiver for hvert regnskapsoppdrag. Det skal inngås en separat oppdragsavtale med hver enkelt juridisk enhet, men konsernavtale kan aksepteres på vilkår. For kortvarig enkeltoppdrag, er det akseptert å benytte for eksempel e-post med beskrivelse av oppdraget, sammen med aksept fra oppdragsgiver.

Innhold

Dette må spesifiseres i avtalen:

  • hvilke av oppdragsgivers plikter etter bokføringsloven og regnskapsloven regnskapsfører skal utføre
  • hvilken pliktig regnskapsrapportering regnskapsforetaket skal utarbeide for oppdragsgiver
  • for hvilken tid regnskapsoppdraget skal gjelde
  • om regnskapsfører skal utarbeide periodiske regnskapsrapporter til oppdragsgiver og eventuelt frekvens for rapporteringen
  • hvem hos oppdragsgiver regnskapsfører skal gi informasjon til
  • hvis regnskapsforetaket i tilknytning til et regnskapsoppdrag skal utføre betalingsoppdrag eller ha klientkonto, skal det fremgå av oppdragsavtalen

En detaljert og korrekt oppdragsavtale vil i en tvist eller straffesak, hvor det ofte kan dreie seg om store økonomiske verdier, være det viktigste dokumentet for å avklare situasjonen. Dette er et sentralt moment som den som utformer avtalen bør legge stor vekt på.

Siden verken GRFS eller lov har en mal for hvordan en oppdragsavtale bør se ut, er det opp til den enkelte å bestemme hvordan den skal utformes innenfor de gitte rammene.. 

Ta vårt nettkurs; GRFS - Oppdragsavtale, fullmakter og oppdragsgivers regnskapsmateriale

Må avtalen signeres?

Ja, uten signatur risikerer du at bestemmelser om mislighold og oppsigelse ikke kan gjøres gjeldende. Dvs. blant annet retten til å si opp oppdraget med umiddelbar virkning. Avtalen skal underskrives av den som representerer virksomheten utad, i henhold til firmaattesten, eller av person som tegner virksomheten etter fullmakt.

I Sticos Oversikt har regnskapsfører mulighet for å ha god oppdragsstyring og kvalitetsstyring. Løsningen hjelper deg å unngå mangelfulle avtaler og ivaretar alle steg fra du oppretter oppdrag til avtalen er sendt til og signert av kunden.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.