Arbeidsgiveravgift 2018/ 2019


Gjeldende satser for arbeidsgiveravgift


Følgende satser for arbeidsgiveravgift gjelder for 2018 og 2019:

Sone I Ia II III IV IVa V
Ordinære satser 14,1 % 14,1 %* 10,6 % 6,4 % 5,1 % 7,9 % 0 %
Sektorunntatte aktiviteter ** 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1% 14,1 % 14,1 % 14,1 %
Jordbruk, skogbruk, fiske, 
produksjon av næringsmidler mv.
14,1 % 10,6 % 10,6 % 6,4 % 5,1 % 5,1 % 0 %

For arbeidsgiveravgift som svares av foretak hjemmehørende på Svalbard er satsen 0 %.

*Det gjelder særskilte regler om fribeløp i sone 1a. 

**Det gjelder særskilte regler for visse sektorer som stål, syntetfiber, lufthavner samt finanserings- og forsikringsvirksomhet. For aktivitet i disse sektorene skal det betales arbeidsgiveravgift etter høyeste sats uavhengig av beliggenhet. Regler om fribeløp gjelder også for disse sektorene. Se Sticos Oppslag for nærmere informasjon.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev