Arbeidsgiveravgift


Her er gjeldende satser for arbeidsgiveravgift 2018


Følgende satser for arbeidsgiveravgift gjelder for 2018 og 2017:

Sone I Ia II III IV IVa V
Ordinære satser 14,1 % 14,1 %* 10,6 % 6,4 % 5,1 % 7,9 % 0 %
Sektorunntatte aktiviteter ** 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1% 14,1 % 14,1 % 14,1 %
Jordbruk, skogbruk, fiske, 
produksjon av næringsmidler mv.
14,1 % 10,6 % 10,6 % 6,4 % 5,1 % 5,1 % 0 %

For arbeidsgiveravgift som svares av foretak hjemmehørende på Svalbard er satsen 0 %.

*Det gjelder særskilte regler om fribeløp i sone 1a. 

**Det gjelder særskilte regler for visse sektorer som stål, syntetfiber, lufthavner samt finanserings- og forsikringsvirksomhet. For aktivitet i disse sektorene skal det betales arbeidsgiveravgift etter høyeste sats uavhengig av beliggenhet. Regler om fribeløp gjelder også for disse sektorene. Se Sticos Oppslag for nærmere informasjon.