Merverdiavgift 2020/ 2021


Her finner du avgiftssatser for merverdiavgift

Etter merverdiavgiftsloven § 1 skal Stortinget i det årlige stortingsvedtak fastsette avgiftssatsene for merverdiavgift.


2020 2021
Normalsats
Skal brukes på avgiftspliktig omsetning som ikke omfattes av avgiftsfritak eller bestemmelser om redusert sats (se nedenfor)

25 %

25 %
Næringsmidler (mat og drikke) 15 % 15 %
Personbefordring
Ferging av kjøretøy
Kinobilletter
NRK-lisensen
Overnattingstjenester i hoteller mv.
Hotellers mv. utleie av lokaler til møter/konferanser mv.
Campingvirksomhet
Næringsmessig utleie av fritidseiendom
Inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre, samt inngangsbilletter til større idrettsarrangement.
12 % / 6 %*  12 % / 6 %*

*I forbindelse med koronapandemien er det besluttet å redusere satsen fra 12 % til 6 % for perioden fra og med 1. april 2020 til og med 30. september 2021.
Satsen er 12 % for periodene 01.01.-31.03.2020 og 01.10.-31.12.2021. 


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev