Merverdiavgift 2019/ 2020


Her finner du avgiftssatser for merverdiavgift

Etter merverdiavgiftsloven § 1 skal Stortinget i det årlige stortingsvedtak fastsette avgiftssatsene for merverdiavgift.


2019 2020
Normalsats
Skal brukes på avgiftspliktig omsetning som ikke omfattes av avgiftsfritak eller bestemmelser om redusert sats (se nedenfor)
25 % 25 %
Næringsmidler (mat og drikke) 15 % 15 %
Personbefordring
Ferging av kjøretøy
Kinobilletter
NRK-lisensen
Overnattingstjenester i hoteller mv.
12 % 12 %*
Hotellers mv. utleie av lokaler til møter/konferanser mv.
Campingvirksomhet
Næringsmessig utleie av fritidseiendom
Inngangsbilletter til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre, samt inngangsbilletter til større idrettsarrangement.
12 % 6 %*

*I forbindelse med koronapandemien er det besluttet å redusere satsen fra 12 % til 6 % for perioden fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Satsen er 12 % for periodene 01.01.-31.03.2020 og 01.11.-31.12.2020.


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev