Purring og inkasso


Maksimale satser for purregebyr, inkassovarsel og betalingsoppfordring.

Lovmessig purregebyr og inkassogebyr er knyttet opp mot inkassosatsen, som justeres hvert år i samsvar med utviklingen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks.

Inkassosatsen er fra 01.01.2020 fastsatt til kr 700. Maksimale satser for purregebyr, inkassovarsel og betalingsoppfordring:

1.1.20 – 30.9.20 1.10.20 – 
Purregebyr 70 (1/10 av inkassosatsen) 35 (1/20 av inkassosatsen)
Inkassovarsel 70 (1/10 av inkassosatsen) 35 (1/20 av inkassosatsen)
Betalingsoppfordring 210 (3/10 av inkassosatsen) 105 (3/20 av inkassosatsen)


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev