Purring og inkasso


Maksimale satser for purregebyr, inkassovarsel og betalingsoppfordring.

Lovmessig purregebyr og inkassogebyr er knyttet opp mot inkassosatsen, som justeres hvert år i samsvar med utviklingen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks.

Inkassosatsen er fra 01.01.2018 fastsatt til kr 700 (samme sats som i 2017). Maksimale satser for purregebyr, inkassovarsel og betalingsoppfordring:

Purregebyr 70 (1/10 av inkassosatsen)
Inkassovarsel 70 (1/10 av inkassosatsen)
Betalingsoppfordring 210 (3/10 av inkassosatsen)