Rentesatser 2021 / 2022

Forsinket betaling, normrente og skjermingsrente.


Forsinkelsesrente i forbrukerforhold

I henhold til Finansdepartementets forskrift om renter ved forsinket betaling kan det i forbrukerforhold maksimalt kreves følgende forsinkelsesrente:

Tidsrom 2021 2022
01.01. – 30.06. 8,00 % 8,50 %
01.07. – 31.12. 8,00 % 9,25 %

Forsinkelsesrente i næringsforhold

Mellom næringsdrivende kan man avtale høyere eller lavere forsinkelsesrente enn det som gjelder i forbrukerforhold. Såfremt annet ikke er avtalt er rentesatsen den samme som i forbrukerforhold, dvs.

Tidsrom 2021 2022
01.01. – 30.06. 8,00 % 8,50%
01.07. – 31.12. 8,00 % 9,25 %

Normrente

Når arbeidsgiver har gitt eller formidlet lån i arbeidsforhold til rimelig rente, skal rentefordel beregnes. Rentefordelen settes til differansen mellom den rente arbeidstakeren betaler og en normrentesats som fastsettes av Finansdepartementet hver annen måned.

Det er fastsatt følgende satser for normrente:

Tidsrom 2021 2022
januar-februar 1,50 % 1,30 %
mars-april 1,50 % 1,50%
mai-juni 1,50 % 1,70 %
juli-august 1,50 % 1,80 %
september-oktober 1,30 %
november-desember 1,30 %

Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskap

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten). Skjermingsrenten fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets skatteforskrift.

Det er fastsatt følgende satser for skjermingsrente:

Tidsrom 2021 2022
01.01.-28.02. 0,4 % 0,4 %
01.03.-30.04. 0,4 % 0,9 %
01.05.-30.06. 0,4 % 0,9 %
01.07.-31.08. 0,4 %
01.09.-31.10. 0,4 %
01.11.-31.12. 0,4 %


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev