Saldoavskrivning

Avskrivningssatser for 2021 og 2022:

Saldogruppe Sats 
A Kontormaskiner ol. (samlesaldo) 30 %
B Ervervet forretningsverdi (goodwill) (samlesaldo) 20 %
C Varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede (samlesaldo) * 24 %
  Vogntog, lastebiler og busser (samlesaldo) 
D Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner, materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. (samlesaldo) 
20 %
E Skip, fartøyer, rigger mv. (egen saldo) 14 %
F Fly, helikopter (egen saldo) 12 %
G Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk 
kraft og elektronisk utrustning i kraftforetak, og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhet (egen saldo)
5 %
H Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. (egen saldo)**
4 %
I Forretningsbygg (egen saldo) 2 %
J Fast teknisk installasjon i bygninger (avskrives under ett for hver bygning) 10 %

Grensen for kostnadsføring/inntektsføring av restsaldo er kr 15 000.

* I tillegg er det gitt mulighet til å avskrive elektrisk drevne varebiler som er ervervet fra og med 20. desember 2016 med inntil 30 %.

** Bygg med så enkel konstruksjon at brukstiden er 20 år eller mindre fra oppføringen kan avskrives med inntil 10 %. Anlegg med en brukstid på ikke over 20 år fra det er nytt kan avskrives med inntil 10 %. Husdyrbygg i jord- og skogbruk kan avskrives med inntil 6 %. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt, som ikke har kunnet bli avskrevet gjennom levetiden, kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst. per år fra og med 2020.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev