SaldoavskrivningAvskrivningssatser for 2019, 2018 og 2017:

Saldogruppe Sats 
A Kontormaskiner ol. (samlesaldo) 30 %
B Ervervet forretningsverdi (goodwill) (samlesaldo) 20 %
C Varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede (samlesaldo) * 24 %
  Vogntog, lastebiler og busser (samlesaldo) 
D Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner, materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. (samlesaldo) **
20 %
E Skip, fartøyer, rigger mv. (egen saldo) 14 %
F Fly, helikopter (egen saldo) 12 %
G Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk 
kraft og elektronisk utrustning i kraftforetak, og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhet (egen saldo)
5 %
H Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. (egen saldo)***
4 %
I Forretningsbygg (egen saldo) 2 %
J Fast teknisk installasjon i bygninger (avskrives under ett for hver bygning) 10 %

Grensen for kostnadsføring/inntektsføring av restsaldo er kr 15 000.

* I tillegg er det gitt mulighet til å avskrive elektrisk drevne varebiler som er ervervet fra og med 20. desember 2016 med inntil 30 %.

** Fra og med 2017 gis det ikke fradrag for startavskrivninger.

*** Bygg med så enkel konstruksjon at brukstiden er 20 år eller mindre fra oppføringen kan avskrives med inntil 10 %. Anlegg med en brukstid på ikke over 20 år fra det er nytt kan avskrives med inntil 10 %. Husdyrbygg i jord- og skogbruk kan avskrives med inntil 6 %.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev