Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Skattepliktig virksomhet eller skattefri hobbyinntekt?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Skattedirektoratet har laget en veileder med eksempler til hjelp for deg som er i tvil om den aktiviteten som drives vil bli sett på som skattepliktig virksomhet eller ikke. Det er også utviklet et nytt ligningsskjema (RF-1298) som skal gjøre det enklere å dokumentere kostnader og inntekter i oppstartsperioden.

Hovedvilkårene for at en økonomisk virksomhet skal anses skattepliktig
Vilkårene for at en økonomisk virksomhet skal anses som skattepliktig virksomhet er ikke fastsatt ved lov, men har utviklet seg gjennom retts- og ligningspraksis. Hovedvilkårene er at den aktiviteten som drives

  • tar sikte på å ha en viss varighet
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gi overskudd over tid
  • drives for skattyters regning og risiko

Skattepliktig virksomhet eller skattefri hobbyinntekt?
I en oppstartsperiode kan det være vanskelig å vurdere om aktiviteten er egnet til å gå med overskudd over tid, eller om det er en ren underskuddsaktivitet i økonomisk forstand. Typisk gjelder dette aktiviteteter som etter sin art ofte drives som hobby, selv om planen er å starte en virksomhet. Skattedirektoratets veileder belyser med eksempler hvordan du kan dokumentere at vilkårene for skattepliktig virksomhet er oppfylt.

Fradrag for kostnader i oppstartsperioden
Fra det første året en økonomisk virksomhet anses som skattepliktig virksomhet, vil alle inntektene tilknyttet virksomheten være skattepliktige og alle kostnadene fradragsberettigede. Personer som ønsker å starte opp ny virksomhet, oppfyller ikke alltid vilkårene for å drive skattepliktig virksomhet det første eller de første årene etter oppstart. En hobbyaktivitet kan også utvikles slik at den på et senere tidspunkt anses som skattepliktig virksomhet.

Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Du vil i så fall kunne få endret ligningen for disse årene og få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.

Dokumentasjon av kostnader og inntekter i oppstartsperioden

 

 

 

For at skattekontoret skal kunne avgjøre når den skattepliktige virksomheten startet må du ta vare på alle inntekts- og kostnadsbilagene som er reelt knyttet til virksomheten, fra og med det året du starter opp. For å holde orden på bilagene i oppstartsperioden, bør alle kostnads- og inntektsbilag som har reell tilknytning til den økonomiske aktiviteten, nummereres og oppbevares ordnet.

 

I tillegg bør du for hvert år fylle ut det nye ligningsskjemaet "Oppstart av virksomhet - Bilagsoversikt" fortløpende. Når du mener at vilkårene for skattepliktig virksomhet er til stede, leverer du "Næringsoppgave 1" sammen med selvangivelsen og legger ved de utfylte eksemplarene av skjemaet "Oppstart av virksomhet - Bilagsoversikt".

Skattekontoret vil da vurdere om du oppfyller vilkårene for å drive en skattepliktig virksomhet. Dersom så er tilfelle, vil det bli vurdert når denne virksomheten hadde sin reelle oppstart, og om det er grunnlag for å endre ligningen for tidligere inntektsår.

Kilde: Skatteetaten

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.