Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Slik er reglene for utskrift av salgskvitteringer

- rådgiver i Sticos

Det er et krav at kassasystemet skal kunne produsere salgskvitteringer. Men må disse alltid skrives ut og utleveres til kunden?

Når bokføringsIoven kom var det i forskriftsbestemmelsen et krav om at det ved alle kontantsalg skulle skrives ut og fremlegges en salgskvittering for kunden. Dette kravet møtte imidlertid motstand fra flere hold. Både ut fra et kost-/nytteperspektiv og av miljøhensyn ble det hevdet at dette var et lite hensiktsmessig krav. Finansdepartementet tok innspillene til etterretning, og fastsatte et unntak fra utskriftskravet når det benyttes betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet.

Hovedregel for utskrift av salgskvitteringen

Som hovedregel skal det ved alle kontantsalg fortsatt skrives ut en salgskvittering på papir som skal overleveres kunden. Det er altså ikke tilstrekkelig å spørre kunden om hun vil ha kvittering. Det er ikke et krav om at kunden skal ta med seg salgskvitteringen. Kravet til  overlevering er tilfredsstilt dersom kvitteringen for eksempel legges tilgjengelig for kunden på salgsdisken. I tillegg er det også et systemkrav at det ikke skal være mulig å skrive ut mer enn en kopikvittering.

Kravet til utskrift gjelder uansett om kassasystemet har display eller ikke. Dersom det har display skal beløpet som registreres være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Det siste kan for eksempel være tilfelle i en restaurant hvor kunden bestiller ved bordet, mens salget blir registrert på kassasystemet et annet sted i lokalet.

Kravet til utskrift er begrunnet med at det ikke skal være mulig å avslutte et salg uten at kassasystemet skriver ut en salgskvittering, og at dette er viktig for å sikre at salget blir fullstendig registrert.

Lær mer om temaet med vårt nettkurs: Dokumentasjon av kontantsalg og krav til kassasystem

Kan sendes elektronisk

Kvitteringen kan alternativt sendes kunden elektronisk, f.eks. ved bruk av Digipost, e-post eller til telefon. Dette kan for eksempel være praktisk ved etablerte kundeforhold hvor salgskvitteringen kan sendes til en registrert e-postadresse. Når salgskvitteringen er fremstilt elektronisk, skal ordene «Elektronisk salgskvittering» vises. Dersom kvitteringen blir sendt til kunden elektronisk og det også blir tatt utskrift på papir, skal en av kvitteringene være merket «KOPI».

Unntak fra kravet til utskrift ved integrerte betalingsløsninger

Men Finansdepartementet har fastsatt et viktig unntak; dersom det ved salget benyttes en betalingsløsning som er integrert i kassasystemet, er det ikke nødvendig å skrive ut salgskvitteringen. Unntaket gjelder både ved bruk av integrerte betalingsterminaler og andre integrerte betalingsløsninger. Dette er løsninger hvor informasjon om salget, beløp mv. sendes fra kassasystemet til betalingsløsningen og betalingen registreres automatisk i kassasystemet, og det betales med annet enn sedler og mynter. Det er en forutsetning at beløpet som registreres på kassasystemet er lett synlig for kunden og kunden ikke ønsker kvittering. Kunden skal derfor i slike tilfeller alltid forespørres om hun vil ha kvittering. Det betyr også at kassapunktet uansett må være tilkoblet en skriver, også på kassapunkt der det benyttes integrerte betalingsløsninger og hvor det ikke er mulig å betale med sedler og mynter. Dersom betalingsløsningen er integrert med kassasystemet skal salgskvitteringen også inneholde transaksjons-ID.

Dersom det benyttes frittstående betalingsterminaler eller det betales med sedler og mynter, skal det alltid skrives ut en salgskvittering.

Les mer om Dokumentasjon av kontantsalg og krav til bruk av kassasystem i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang, kan du prøve helt uforpliktende: 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.