Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Slik unngår du rentetillegg på restskatten

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Frist for å betale tilleggsforskudd er 31. mai. Slik unngår du rentetillegg på restskatten.

Er det innbetalt for lite skatt for inntektsåret 2016, vil det påløpe et rentetillegg som utgjør 0,38 % per år beregnet fra 1. juli 2016 og fram til forfallsfristen for første termin av restskatten. Fristen for innbetaling av tilleggsforskudd er onsdag 31. mai, og den gjelder lønnstakere, pensjonister, næringsdrivende og selskaper. Ved innbetaling er det viktig å angi at det gjelder: «Tilleggsforskudd for inntektsåret 2016». Kontonummer og KID-nummer finnes i skattemeldingen.

For mye innbetalt tilleggsforskudd?

Dersom det betales inn for mye tilleggsforskudd, slik at deler av beløpet blir tilbakebetalt ved skatteoppgjøret, beregnes en rentegodtgjørelse på 0,38 % per år av det aktuelle beløpet fra 31. mai og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyteren.

Tilleggsforskuddet innbetalt etter fristen?

Selv om det er søkt om, og innvilget utsatt frist til å levere skattemeldingen, må tilleggsforskuddet innbetales innen utløpet av 31. mai for å unngå renter på restskatten.

Beløp som er betalt etter fristen blir ikke godkjent som tilleggsforskudd. Det vil derfor bli beregnet renter på restskatten i slike tilfeller.

Dersom det er betalt tilleggsforskudd etter fristen, vil beløpet bli tilbakebetalt eller benyttet som forskudd på restskatt ved skatteoppgjøret, avhengig av hva man ønsker. Det gis ikke rentegodtgjørelse av beløpet i disse tilfellene.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.