Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Utleie av lokaler til akupunktører - med eller uten merverdiavgift?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Salg av tjenester med akupunktur er avgiftspliktig omsetning fra 1. januar 2022. Utleie av lokaler til akupunktører blir nå som hovedregel merverdiavgiftspliktig, dersom utleier er frivillig registrert.

Er utleier frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom, skal det som hovedregel faktureres med utgående merverdiavgift til leietakere som er avgiftspliktige og som bruker lokalene i den avgiftspliktige virksomheten. 

Akupunktører som ble avgiftspliktige fra 1. januar 2022 eller senere skal derfor i utgangspunktet motta faktura på leie av lokaler med utgående merverdiavgift.

Frivillig registrerte utleiere som uriktig unnlater å fakturere husleie med merverdiavgift for avgiftspliktige leieforhold, risikerer etterberegning av utgående merverdiavgift og tilleggsskatt.  

Hvilke leieforhold blir avgiftspliktige? 

Om det må beregnes merverdiavgift eller ikke ved utleie av lokaler til akupunktører avhenger av hvordan utleier er blitt frivillig registrert. 

Er utleier frivillig registrert etter søknad gjelder som utgangspunkt ordningen for hele utleievirksomheten. Det vil si alle lokaler som til enhver tid er utleid til leietaker som selv ville hatt fradragsrett. Går en akupunktør fra å være unntatt fra avgiftsplikt, til å bli avgiftspliktig som følge av lovendringen 1. januar 2022, må utleier fakturere husleien med merverdiavgift fra tidspunktet akupunktøren blir avgiftspliktig. 

Utleier som er frivillige registrert ved søknad kan velge å holde enkelte lokaler utenfor ordningen, men utleier må aktivt melde fra om dette til Skatteetaten. Det må også meldes fra dersom eventuelle fremtidige leieforhold skal holdes utenfor.

Er derimot utleier frivillig registrert ved tilkjennegivelse er det kun det enkelte leieforhold til bruk i avgiftspliktig virksomhet som omfattes. Med tilkjennegivelse menes at leieforholdet behandles som avgiftspliktig i faktura og leiekontrakt mv. I slike tilfeller kan utleier velge om utleien av lokalene skal omfattes av den frivillige registreringen eller ikke. Disse utleierne løper derfor ikke samme risiko, som utleiere som er frivillig registrerte ved søknad.

Vil du lære mer temaet? Ta vårt nettkurs: Frivillig registering ved utleie av eiendom

Hvilke tjenester har blitt merverdiavgiftspliktig?

For at det skal oppstå avgiftsplikt ved utleie av lokaler til akupunktører er det en forutsetning at det selges avgiftspliktige tjenester med akupunktur. 

Salg av tjenester med akupunktur er avgiftspliktig omsetning fra 1. januar 2022. Akupunktører kan ikke autoriseres etter helsepersonelloven. Slike tjenester anses derfor som alternativ behandling. Salg av alternativ behandling omfattes av den generelle avgiftsplikten for tjenester i merverdiavgiftsloven. Avgiftsplikten gjelder også for autorisert helsepersonell som selger tjenester med akupunktur, for eksempel sykepleiere.  

I visse tilfeller er det likevel unntak fra merverdiavgiftsplikt for akupunktur. Det gjelder dersom behandlingen

  • inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og 
  • ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.

I praksis kan dette gjelde akupunktur som leger i primærhelsetjenesten bruker mot kvalme eller som smertelindring, eller på sykehus som smertelindring ved fødsel eller for å dempe kvalme etter cellegiftbehandling. 

Hva bør utleier gjøre nå?

Utleier bør ta kontakt med aktuelle leietakere, for å få oversikt over leietakers avgiftsstatus. Det bør også hentes inn skriftlige leietakererklæringer fra disse nå i starten av året.

Når man har fått oversikt over leietakers status, må utleier vurdere om han skal fakturere husleien med merverdiavgift, eller om enkelte lokaler skal holdes utenfor den frivillige registreringen gjennom melding til Skatteetaten.

Hva med justering?

Vær oppmerksom på at utleier ikke vil ha rett til oppjustering av fradrag for merverdiavgift på byggetiltak mv. som er fullført før lovendringen trådte i kraft fra 1. januar 2022. 

Utleier kan for eksempel ikke kreve justering av merverdiavgift på ombygging av lokalene dersom byggetiltaket var fullført i 2021. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.