Hopp til innhold

Utleiere av fast eiendom kan gå i ny avgiftsfelle

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Frivillig registrerte utleiere må være oppmerksom på at det er innført merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling fra 1. januar 2021. Utleie av lokaler til slike leietakere vil nå kunne bli merverdiavgiftspliktig.

For at et utleieforhold skal omfattes av utleiers frivillige registrering, må leietaker være merverdiavgiftsregistrert og lokalene må brukes til formål som leietaker har fradragsrett for.

Alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling har fram til og med 31. desember 2020, i all hovedsak vært unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Utleie av lokaler til slik bruk, har som hovedregel ikke vært omfattet av utleiers frivillige registrering.

Som følge av at disse tjenestene er blitt avgiftspliktige fra 1. januar, må de fleste frivillig registrerte utleiere fakturere husleie med mva på disse leieforholdene. Dette skyldes at den frivillige registreringen som hovedregel omfatter hele utleievirksomheten, dvs. alle lokaler som til enhver tid er utleid til leietaker som selv ville hatt fradragsrett.

Frivillig registrerte utleiere som uriktig unnlater å fakturere husleie med merverdiavgift for avgiftspliktige leieforhold, risikerer etterberegning av utgående avgift og tilleggsskatt.

To unntak

Allerede ordinært registrerte virksomheter kan bli frivillig registrert gjennom tilkjennegivelse, dvs. at leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig i faktura og leiekontrakt mv. Ved tilkjennegivelse er det kun det enkelte leieforhold til bruk i avgiftspliktig virksomhet som omfattes. Disse utleierne løper derfor ikke samme risiko, som utleiere som er frivillig registrerte ved søknad.

Utleier som er frivillige registrert ved søknad kan velge å holde enkelte lokaler utenfor ordningen, men utleier må aktivt melde fra om dette til Skatteetaten. Det må også meldes fra dersom eventuelle fremtidige leieforhold skal holdes utenfor.

Hvilke tjenester har blitt merverdiavgiftspliktig?

Det finnes en rekke alternativmedisinske terapier og behandlingsformer, bl.a. homøopati, soneterapi, ernæringsterapi og urtemedisin, kinesiologi, healing, massasje og kroppsorienterte terapier. Slik behandling er blitt merverdiavgiftspliktig, uavhengig av om det er autorisert helsepersonell eller andre som yter tjenesten.

Dersom alternativ behandling inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp som ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag, er ytelsen fortsatt unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Dette forutsetter at helsehjelpen finansieres helt eller delvis av det offentlige.

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling er avgiftspliktig omsetning dersom inngrepet er begrunnet i kosmetiske hensyn og det er full brukerbetaling for tjenestene. Merverdiavgiftsplikten gjelder også for inngrep og behandlinger som utføres av autorisert helsepersonell.

Vil du lære mer temaet? Ta vårt nettkurs: Frivillig registering ved utleie av eiendom

Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling der inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet og finansieres helt eller delvis av det offentlige, er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Medisinsk begrunnet inngrep eller behandling innen tannhelsetjenesteområdet er også unntatt, selv om det ikke er finansiert helt eller delvis av det offentlige.

Hva bør utleier gjøre nå?

Utleier bør ta kontakt med aktuelle leietakere, for å få oversikt over leietakers avgiftsstatus. Det bør også hentes inn skriftlige leietakererklæringer fra disse nå i starten av året.

Når man har fått oversikt over leietakers status, må utleier vurdere om han skal fakturere husleien med merverdiavgift, eller om enkelte lokaler skal holdes utenfor den frivillige registreringen gjennom melding til Skatteetaten.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.