Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Vern av personopplysninger ved dokumentasjon av mva-kompensasjon

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Private virksomheter er avhengig av hjelp fra kommunen for å dokumentere sine krav på mva-kompensasjon. På grunn av reglene om personvern må kommunen anonymisere personopplysninger før tildelingsvedtakene kan gis ut til private virksomheter. Finansdepartementet har i brev av 13.10.21 uttalt seg om dokumentasjonskravene i denne sammenheng.

Private virksomheter som produserer helse- og omsorgstjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, kan kreve kompensasjon for merverdiavgift. 

Som dokumentasjon for kravet må kopier av tildelingsvedtakene til den enkelte bruker ligge ved virksomhetens regnskap. På grunn av reglene om personvern må kommunen anonymisere personopplysningene før vedtakene kan deles med andre. 

Finansdepartementet har i brev av 13.10.2021 uttalt seg om dokumentasjonskravene i denne sammenheng. 

Følgende spørsmål er besvart i uttalelsen:

  • hvilken grad av sladding eller anonymisering av tildelingsvedtakene kan godtas?
  • kan det tenkes alternativer til å ha kopier av tildelingsvedtakene vedlagt regnskapene?

Anonymisering av vedtakene

Finansdepartementet legger til grunn at følgende opplysninger kan sladdes:

  • brukerens navn
  • personnummer
  • alder
  • adresse
  • diagnose/tilstand.

Det samme gjelder konkrete beskrivelser i helsetilbudet som omtaler diagnosen eller tilstanden. 

Den informasjon som må ligge ved regnskapet er informasjon fra kommunen om at det gjelder en lovpålagt helse- eller omsorgstjeneste som virksomheten har utført overfor mottakeren etter oppdrag og tilhørende vedtak fra kommunen. 

Informasjonen må omfatte den konkrete lovhjemmelen som vedtakene om helse- og omsorgstjenester bygger på. 
 
Vil du lære mer om merverdiavgift? Sjekk ut våre nettkurs 

Andre måter å dokumentere kravet på?

Departementet mener videre at det ikke er avgjørende om den nødvendige informasjonen fremkommer i form av kopier av tildelingsvedtakene eller på annen måte, for eksempel i en skriftlig oppstilling som sammenstiller opplysningene fra tildelingsvedtakene.

Departementet understreker at en slik oppstilling må være utstedt av kommunen, og at oversikten må gi de opplysningene revisor trenger for å kunne kontrollere og attestere grunnlaget for kompensasjonskravet.

Dette innebærer at oppstillingen må gi virksomheten en bekreftelse av hvert enkelt tildelingsvedtak, og at denne bekreftelsen inneholder de samme opplysningene som et vedtak som er sladdet.   

Ytterligere opplysninger i noen tilfeller

I enkelte tilfeller kreves det ytterligere opplysninger for å dokumentere kompensasjonskravet. 

Det gjelder blant annet i følgende tilfeller:

  • en privat eller ideell aktør leier ut boliger som inngår som en integrert del av kommunens lovpålagte oppgaver (Alta-saken Rt. 2010 s.236), eller
  • borettslag og eierseksjonssameier, der kompensasjonskravet forutsetter at beboerne har fått innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester, og at boligene er særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

I disse tilfellene vil blant annet omfanget av hjelpen (heldøgns tjenester) ha betydning for virksomhetens rett på mva-kompensasjon. Da må det fremgå av dokumentasjonen som ligger ved regnskapet at tjenesteomfanget er tilstrekkelig for å kvalifisere for kompensasjon. Det må også være mulig å koble den relevante informasjonen i hvert enkelt vedtak med en konkret boenhet, likevel slik at også boenheten (adressen og bolig- eller seksjonsnummeret mv.) kan anonymiseres. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.