STICOS KAN

Hvem kan sørge for at alle i virksomheten er oppdatert på regelverket?

Sticos Personal Kommune


Sticos Personal Kommune er en komplett personalhåndbok og HMS-system for kommunal sektor. 

Personalhåndboken er alltid oppdatert, og gir ansatte all relevant informasjon på ett sted. HMS-systemet bidrar til å få kontroll på alle HMS-kravene. Det blir enkelt og effektivt å følge opp lovfestede HMS-krav og virksomhetens egne kontrollrutiner.


Kontakt oss for mer info
Sample project image