Digitale håndbøker
for kommuner og fylkeskommuner

Personal - Ledelse - HMS

Kollegaer snakker sammen
Sample image

Håndbøkene i Sticos Personal er tilpasset for kommunalt og fylkeskommunalt regelverk.

Personalhåndboken

I personalhåndboken har vi samlet nyttig informasjon, praktiske maler og oppdatert lovverk innen blant annet: lønn, ansettelse, arbeidstid, ferie, oppsigelse, trygderettigheter, permisjon og pensjon. Den brukervennlige søkefunksjonen gjør at alle i bedriften raskt kan finne svaret på hva som gjelder til enhver tid.

Personalhåndboken kan enkelt redigeres slik at den inneholder beskrivelser av bedriftens egne interne rutiner, retningslinjer og prosedyrer. Vi har allerede gjort klar forslagstekster som kan tilpasses egne behov. Vi sørger også for å holde alle lover og regler oppdatert og tilgjengelig til enhver tid. Våre rådgivere kan også bistå i å bygge opp innholdet dere trenger.

Lederhåndboken

Lederhåndboken hjelper deg med å oppfylle lovpålagte krav, gir deg konkrete tips til hva du bør gjøre og veileder deg gjennom vanskelige situasjoner som du møter i din arbeidshverdag. Her finner du nyttig informasjon om blant annet rekruttering, ansettelser, arbeidstid, ferie, sykdom, krisehåndtering og oppsigelse.

HMS-håndboken

Det digitale HMS-systemet gjør det enkelt å få oversikt, overholde og følge opp kravene innenfor HMS-området. Vi har delt inn Internkontrollforskriften i ti punkter i vårt proaktive HMS-hjul. HMS-hjulet gir deg full kontroll på alle krav som stilles i Internkontrollforskriften. Du får automatisk påminnelse når det er på tide med en ny gjennomgåelse.

Kontakt oss for mer info

  Brukervennlig løsning. Lett å slå opp det man lurer på.
God support fra Sticos når det gjelder oppdateringer av regelverk.  

Marianne Aulie, avdelingsleder HR-drift i Bærum Kommune