Digitale håndbøker
for kommune og fylkeskommune


Sticos Personal Kommune består av digitale håndbøker innen personal, ledelse og HMS. 

Personalhåndboken er alltid oppdatert på gjeldende lovverk, og gir ansatte all relevant informasjon om virksomhetens interne regler og rutiner på ett sted. Her er det også intranettfunksjon med mulighet til å publisere nyheter og artikler.

Lederhåndboken er en praktisk håndbok for ledere i kommuner og fylkeskommuner. Vi gir deg konkrete tips og forslag til løsninger, og veileder deg gjennom vanskelige situasjoner du som leder møter i din hverdag.

HMS-håndboken bidrar til å få kontroll på alle HMS-kravene. Det blir enkelt og effektivt å følge opp lovfestede HMS-krav og virksomhetens egne kontrollrutiner.


Kontakt oss for mer info
Sample project image

Faginnhold

Håndbøkene kan enkelt redigeres slik at den passer din virksomhet. På mange områder er arbeidsforholdet underlagt lover og relger, men du kan selv legge til interne særavtaler, regler og retningslinjer som gjelder spesielt for dere. 

Du finner blant annet informasjon om lønn og ansettelser, arbeidstid, ferie og permisjoner, opphør av arbeidsforhold og trygderettigheter, alt tilpasset kommunalt regelverk. 

Vårt HMS-system gjør det enkelt og effektivt å følge opp lovfestede HMS-krav og virksomhetens egne kontrollrutiner. Du kan være trygg på at alle krav blir ivaretatt.