STICOS KAN

Hvem Kan gi gode råd til deg som jobber i kommune eller fylkeskommune?

Behov for rådgivning?


Har du ofte behov for en støttespiller ved vanskelige arbeidsoppgaver? Ønsker du deg en kvalitetssikrer på nye eller utfordrende arbeidsområder? Vi tilbyr rådgivning, og hjelper deg gjerne når du står fast.

Våre fageksperter deler og bistår med kunnskap der du trenger det. Vi kommer til din virksomhet for en kortere eller lengre periode, eller vi kan ta en dags workshop. Kortere oppdrag tar vi også over teamviewer og telefon.


Kontakt oss

Vår kunnskap - din trygghet

I Sticos jobber over 30 dyktige fagspesialister som gjerne deler sin kompetanse med deg. Vi tilbyr rådgivning og kurs innen mange ulike områder, og flere fagområder kan kombineres i samme oppdrag. Her er noen tema vi kan hjelpe deg med:

Mva./kompensasjon

 • Generell bistand
 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Utbyggingsprosjekter
 • Justeringsreglene
 • Innførsel av varer og tjenester
 • Bokettersyn
 • Omorganisering
   

Arbeidsrett

 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Enkeltsaker som oppsigelser/avskjedigelse
 • Omstillingsprosesser
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Håndtering av sykefraværsoppfølging
 •  

Regnskap og økonomi

 • Kvalitetssikring av rutiner
 • Årsoppgjør
 • Drift og investering
 • Plandokumenter
 • Fond
 • Innkjøpsavtaler
 • Pengestrømmer (betalingsløsninger, innfordring)


HMS

 • Internkontroll (systematikk og krav)
 • Avvikshåndtering (forbedringskultur og prosesser)
 • Risikostyring (ROS-metodikk)

Personvern

 • Risikovurdering
 • Tiltaksplan
 • Kvalitetssikring av rutiner
   

Andre tema

 • Prosjektledelse og koordinering
 • Veiledning i prosesser for eksempel kommunesammenslåing
   

Noen av våre fageksperter


Bernt Ollestad


Advokat og rådgiver i Sticos innenfor merverdiavgift og momskompensasjon. Bernt har mer enn 30 års erfaring med merverdiavgift. Bakgrunn fra Skatteetaten og lang praksis som advokat og rådgiver overfor private og offentlige virksomheter. Bernt har  bistått både mindre og større kommuner.

Per Kristian Aune


Rådgiver i Sticos med kommunalt regnskap og økonomi som hovedområde. Per Kristian har utdanning innen regnskap og revisjon og allsidig regnskaps- og revisjonspraksis fra både privat og kommunal sektor. Han har bl.a. vært fagansvarlig regnskap og rådgiver innen finans i Trondheim kommune

Ranveig Fjellheim Tunaal


Rådgiver i Sticos med personvern, arbeidsrett og HMS som hovedområder. Ranveig er en del av vår ekspertgruppe innen personvern. Hun har mange års erfaring som jurist i både privat og offentlig sektor.

 

Suzanne Brattheim


Rådgiver i Sticos som til daglig jobber med personvern, lønn og trygd.
Suzanne er en del av vår ekspertgruppe innen personvern. Jurist med allsidig bakgrunn fra NAV Forvaltning og NAV Klageinstans.

Inger Rose Mathisen


Rådgiver i Sticos innen arbeidsrett, lønn og tariffspørsmål, med hovedfokus på offentlig sektor. Inger har utdanning innen arbeidsrett, og hun har lang erfaring innen lov- og avtaleverk på personalområdet.

Kristin Grindstad


Rådgiver i Sticos med HMS, risikostyring og kvalitetsledelse som hovedområde. Kristin har 15 års erfaring fra både landbasert og offshorerelatert virksomhet. Sertifisert risikoleder, kvalitetsleder og revisjonsleder. 

Samarbeidspartner


Per Lund


Per har over 40 års erfaring fra ledende stillinger innen regnskap og økonomi i kommune og fylkeskommune. Han var KS-oppnevnt representant i GKRS fra 2007-2012 og aktiv i ulike KOSTRA-utvalg i 10 år. I 2007 vant han prisen «Årets Kommunaløkonom».

Per har kunnskap om alt fra rene regnskapsspørsmål til saker om innkjøpsavtaler, betalingsformidling, organisasjonsutvikling, og organisering av regnskaps- og økonomifunksjonen.