SpørKOSTRA

Enkleste vei til riktig kontering

SpørKOSTRA er chatboten som svarer på konteringsspørsmål og gir råd om hvilken art, funksjon og mva-kode du skal bruke.

Alle som jobber innen kommuner eller fylkeskommuner og som skal anvise/attestere en faktura må benytte KOSTRA. Hvilken art og funksjon skal brukes? Hvilken mva-kode skal benyttes? Dette får du raskt svar på når du bruker SpørKOSTRA.

Kontakt oss for uforpliktende demo

SpørKOSTRA forenkler kontering for alle kommunale tjenesteområder

  • SpørKOSTRA er en brukervennlig digital kostra-veileder for enhetsledere, merkantile og andre med ansvar for kontering og fakturabehandling
  • Sikrer riktig kontering ved hjelp av kunstig intelligens
  • Inkluderer hele art- og funksjonskontoplanen, samt kommunens lokale kontoplaner og momskoder
  • Utviklet spesielt for kommuner, fylkeskommuner og andre kommunale tjenesteområder
  • Kan integreres med andre systemer
  • Enkel pålogging med Single Sign-On

Kostra + AI = sant

Bruk av kunstig intelligens bidrar til å forenkle og effektivisere kompliserte arbeidsprosesser. Med SpørKOSTRA bruker vi vår spisskompetanse innen AI og regnskap til å ta konteringsverktøy ett steg videre. 

I denne kundereferansen ser du blant annet hvordan kunstig intelligens har bidratt til at ansatte i Steinkjer kommune kan bruke mer hverdagslige ord på å finne hvordan man skal føre riktig.

Kontakt oss

Vil du vite mer om SpørKOSTRA? Kontakt oss for uforpliktende demo eller tilbud på løsningen.