Hopp til innhold
Nettkurs

Tap på fordringer 1 - Introduksjon til fradragsretten

I dette kurset lærer du om de grunnleggende vilkårene som må være oppfylt for at tap på fordring skal gi skattemessig fradragsrett.

Nettkurs
meta-hours
1.5 timer

Dette lærer du

Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Problemstillingen gjør seg gjeldende både innenfor skatt og avgift. I tillegg stiller regnskapsreglene krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene. Kursnivået er tilpasset de som ikke har inngående kompetanse på området fra før. Dette kurset inngår som ett av tre kurs vi har utviklet om temaet fradragsrett for tap på fordring. Kursene gir deg kompetanse til å vurdere om du har fradragsrett for en tapt fordring, i de tilfellene hvor det er uklart om vilkårene er oppfylt. Kursene er bygd opp slik at du først får grunnleggende innsikt i temaet, før du går videre til mer komplekse problemstillinger på området. For best mulig læringsutbytte anbefaler vi at du tar kursene i anbefalt rekkefølge. Det har særlig innenfor skatteretten vært en rekke domsavgjørelser på når et tap kan fradragsføres med skattemessig virkning. Det er særlig vurderingen om fordringen har særlig og nær tilknytning til kreditors virksomhet som skaper utfordringer. Kurset har derfor et spesielt fokus på den skattemessige behandlingen. Vi vil i kurset også se på når og hvordan en skal fradragsføre tap med virkning for merverdiavgiften, samt gå igjennom den regnskapsmessige vurderingen som må gjøres. Det blir også en gjennomgang av hvordan en skal bokføre tap av fordringer. Kurset er en teoretisk gjennomgang av regelverket, og vi går igjennom noen dommer og uttalelser. Videre inneholder det flere eksempler som belyser problemstillinger. Til slutt går vi igjennom to tall-eksempler der vi går fra regnskapsmessig inntekt til skattemessig inntekt.

  • Når er tap på fordringer skattemessig fradragsberettiget
  • Når anses tapet å være lidt i virksomhet
  • Når er tapet endelig konstatert
  • Avskjæring av fradragsretten for tap til nærstående
  • Skattemessig avsetning til tap på fordringer
  • Tap utenfor virksomhet
  • Vilkår for fradragsføring med virkning for merverdiavgiften
  • Regnskapsmessig behandling
  • Bokføring

Etterutdanning

Regnskapsfører

Skatte- og avgiftsrett 1.5 timer

Revisor

Skatte- og avgiftsrett 1.5 timer

Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Jan Ove Gisvoldløkk

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
2 190 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn

Trenger du flere kurs?

Med et kursabonnement har du fri tilgang til hele kurskatalogen og kan enkelt holde oversikt over alle etterutdanningstimene dine. Et prisgunstig alternativ for deg som har høye krav til kompetanseutvikling og etterutdanning