Hopp til innhold
Nettkurs

Regnskaps- og skattemessige forskjeller

Nettkurs
meta-hours
6 timer

Dette lærer du

Skal du utarbeide skatteskjema og/eller gjøre en skatteberegning for et AS må du kjenne til skatteskjemaet RF 1217 "Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier". Skjemaet er grunnlag for beregning av betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel. I dette kurset gjennomgår vi alle poster i skjemaet. Vi har fokus på forskjellene mellom regnskaps- og skattereglene og hvordan du skal kontrollere og dokumentere postene i skjemaet. Det vil være en fordel om du har en del erfaring med skatteskjema fra praksis eller tidligere har tatt kurset Skatteberegning for AS. NB! Dette kurset viser skattemelding ved bruk av skjema. For regnskapsåret 2022 kan alle AS levere ny digital skattemelding. For regnskapsåret 2023 skal alle AS levere ny digital skattemelding. Dette kurset vil uansett gi god læring for å forstå forskjeller mellom regnskaps- og skatteregler og hvordan det påvirker skatteberegningen. Kurset gir en samlet oversikt over alle forskjeller. Ønsker du å vite mer om ny skattemelding - se vårt kurs Ny skattemelding - slik gjør du det i praksis.

 • Innledning - forstå begrepet resultatskatt og grunnleggende prinsipperGjennomgang av alle poster i forskjellskjemaet:
  • Forklaring til postene og hovedprinsipper regnskap/skatt
  • Forstå endring i forskjell - hvordan kontrollere
  • Hvordan dokumentere
  Av poster som gjennomgås kan nevnes:
  • Driftsmidler
  • Langsiktige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta
  • Tilvirkningskontrakter
  • Varelager
  • Fordringsmodellen
  • Utestående fordringer - kundefordringer
  • Balanseførte leieavtaler
  • Avsetninger
  • Andeler og aksjer
  • Pensjonsforpliktelser og -midler
  • Konserninterne overføringer
  • Fusjon, fisjon, omdannelse
  • Grunnlag og beregne utsatt skatt/utsatt skattefordel

Etterutdanning

Regnskapsfører

Finansregnskap 2.5 timer

Skatte- og avgiftsrett 3.5 timer


Revisor

Finansregnskap 2.5 timer

Skatte- og avgiftsrett 3.5 timer


Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Elin Petersen

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
3 320 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn