Hopp til innhold
Nettkurs

Regnskaps- og skattemessige forskjeller

I skatteberegningen for et AS må du ha kontroll på forskjeller mellom regnskap og skatt. Dette kurset lærer, og viser deg hvordan du får god kontroll.

Nettkurs
meta-hours
6 timer

Dette lærer du

NB! Dette kurset viser til skjema som ikke benyttes ved rapportering av skattemelding for 2023. Kurset vil uansett gi god læring for å forstå forskjeller mellom regnskaps- og skatteregler og hvordan det påvirker skatteberegningen. Kurset gir en samlet oversikt over alle forskjeller. Det vil komme nytt kurs tilpasset ny skattemelding i løpet av våren 2024.


Når du skal gjøre en skatteberegning for et AS må du kjenne til forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (midlertidige forskjeller). I dette kurset benyttes skjemaet RF-1217 som utgangspunkt for å vise grunnlag for beregning av betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel. Skjemaet var pliktig vedlegg til næringsoppgaven til og med inntektsåret 2022. I dette kurset gjennomgår vi alle poster. Vi har fokus på forskjellene mellom regnskaps- og skattereglene og hvordan du skal kontrollere og dokumentere postene. Det vil være en fordel om du har en del erfaring med skattemelding fra praksis eller tidligere har tatt kurset Skatteberegning for AS. Ønsker du å vite mer om ny skattemelding - se vårt kurs Ny skattemelding - slik gjør du det i praksis.

 • Innledning - forstå begrepet resultatskatt og grunnleggende prinsipper
  Gjennomgang av alle poster i forskjellskjemaet:
  • Forklaring til postene og hovedprinsipper regnskap/skatt
  • Forstå endring i forskjell - hvordan kontrollere
  • Hvordan dokumentere
  Av poster som gjennomgås kan nevnes:
  • Driftsmidler
  • Langsiktige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta
  • Tilvirkningskontrakter
  • Varelager
  • Fordringsmodellen
  • Utestående fordringer - kundefordringer
  • Balanseførte leieavtaler
  • Avsetninger
  • Andeler og aksjer
  • Pensjonsforpliktelser og -midler
  • Konserninterne overføringer
  • Fusjon, fisjon, omdannelse
  • Grunnlag og beregne utsatt skatt/utsatt skattefordel

Etterutdanning

Regnskapsfører

Finansregnskap 2.5 timer

Skatte- og avgiftsrett 3.5 timer

Revisor

Finansregnskap 2.5 timer

Skatte- og avgiftsrett 3.5 timer

Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Elin Petersen

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
3 590 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn

Trenger du flere kurs?

Med et kursabonnement har du fri tilgang til hele kurskatalogen og kan enkelt holde oversikt over alle etterutdanningstimene dine. Et prisgunstig alternativ for deg som har høye krav til kompetanseutvikling og etterutdanning