Hopp til innhold
Nettkurs

Inntektsføring

Nettkurs
meta-hours
2.5 timer

Dette lærer du

Inntekter er en vesentlig del av de aller fleste regnskap. I dette kurset gjennomgår vi når inntekten skal regnskapsføres, og hvordan den måles. Dette er et regnskapskurs som kun går nærmere inn på regnskapsmessig behandling. Regnskapsføringen vil avhenge av når inntekten er opptjent. Vi skal se på hvordan dette kan avgjøres for både salg av varer og salg av tjenester. Ofte kan en salgsavtale bestå av flere elementer, vi skal se på hvordan man identifiserer de ulike elementene, og hvordan vederlaget skal fordeles på disse. Videre gjennomgår vi hvordan inntektene skal måles, og i hvilke tilfeller inntektene skal nettoføres. Til sist vil vi gjennomgå når inntekt skal resultatføres i et utvalg av andre problemstillinger som utbytte/konsernbidrag, tilskudd, byttehandel og gjeldsettergivelse.

  • Opptjening av inntekt
  • Varesalg - opptjening
  • Salg av tjenester - opptjening
  • Salgsavtaler med flere elementer
  • Prinsipal eller agent
  • Måling
  • Andre problemstillinger

Etterutdanning

Regnskapsfører

Finansregnskap 2.5 timer


Revisor

Finansregnskap 2.5 timer


Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Mari Hamnes

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
2 360 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn