Hopp til innhold
Nettkurs

Internasjonal skatterett for personlige skattytere

Dette kurset gir deg et overblikk over de mest sentrale bestemmelsene knyttet til personbeskatning ved internasjonale forhold.

Nettkurs
meta-hours
1.5 timer

Dette lærer du

Vi gir deg et overblikk over de mest sentrale bestemmelsene knyttet til personbeskatning ved internasjonale forhold. Vi ser først på skatteplikten, hvor vi skiller mellom globalskatteplikt og kildeskatteplikt. Avslutningsvis ser vi på reglene knyttet til unngåelse av dobbeltbeskatning. Kurset forutsetter at du som deltaker har en forståelse av de sentrale begrepene innen internasjonal skatterett, herunder globalskatteprinsippet, kildeskattprinsippet og dobbeltbeskatning. I tillegg legges det til grunn at du forstår sammenhengen mellom nasjonal internrett, skatteavtaler og OECDs mønsteravtale. Dersom du ikke har kunnskap om dette allerede, anbefaler vi at du gjennomfører kurset "Introduksjon til internasjonal skatterett" før du tar fatt på dette kurset.

  • Alminnelig skatteplikt (Globalskatteplikt)
  • Alminnelig skatteplikt til nytt land
  • Alminnelig skatteplikt i to land samtidig
  • Begrenset skatteplikt (Kildeskatt)
  • Begrenset skatteplikt for arbeidsinntekt
  • Begrenset skatteplikt for andre inntekter
  • Unngåelse av dobbeltbeskatning

Etterutdanning

Regnskapsfører

Skatte- og avgiftsrett 1.5 timer

Revisor

Skatte- og avgiftsrett 1.5 timer

Nettkurs

Nettkursene er interaktive kurs med en variasjon av tekst, video og spørsmål underveis. Dette gjør kurset engasjerende og gir deg god læringseffekt. Kurset kan gjennomføres på både PC, nettbrett og mobil. Kursbevis lagres automatisk i kursplattformen.

Kursholder

Emma Nilsen Vonen

Lurer du på noe? Kontakt oss.

Pris:
2 190 kr
ekskl. mva.
Kurs­abonnement:
Inkludert
Med kursabonnement kan du ta så mange kurs du vil til fast lav pris pr. måned.
Allerede abonnement? Logg inn

Trenger du flere kurs?

Med et kursabonnement har du fri tilgang til hele kurskatalogen og kan enkelt holde oversikt over alle etterutdanningstimene dine. Et prisgunstig alternativ for deg som har høye krav til kompetanseutvikling og etterutdanning