kursikon3

Autorisasjon og etterutdanning


Godkjenningsordningen gjelder for autoriserte regnskapsførere og revisorer. For å bli autorisert må formelle krav oppfylles, jf. Finanstilsynet. For å opprettholde autorisasjonen kreves oppdatering.

Krav til regnskapsførere

Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår.

Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer rettslære
  • 14 timer øvrig godkjent etterutdanning*

*Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet for regnskapsførere, klikk her.

Krav til revisorer

Minstekravet til etterutdanning for revisorer er fra 2021 økt til 120 timer i løpet av de tre foregående kalenderårene.

Revisorer med revisorregisternummer, dvs. revisorer som har rett til å være ansvarlig for oppdrag om lovfestet revisjon eller avgi revisorbekreftelser, må oppfylle det nye kravet første gang pr. 31. desember 2021.

Etter revisorloven 2020 er det ikke lenger krav til et bestemt antall etterutdanningstimer innenfor enkeltemner, men etterutdanningen skal være innenfor fagkretsen for en mastergrad i regnskap og revisjon. Det betyr at revisor må sørge for å holde seg tilstrekkelig faglig oppdatert. Som minimum skal etterutdanningen dekke fagområdene:

  • Finansregnskap
  • Skatte- og avgiftsrett
  • Verdsettelse og analyse
  • Foretaksrett
  • Revisjon

Mer informasjon om bl.a. kravene til etterutdanning og overgangsregler som følge av den nye revisorloven finner du på Finanstilsynets sider .

Sticos Nettkursabonnement gir
deg etterutdanningstimene du trenger

Den enkle og effektive måten å sikre deg kursene du trenger. Du får ubegrenset tilgang til hele katalogen med nettkurs, og kan heve kompetansen din når det passer deg best. Kurskatalogen vår vil oppdateres med nye relevante kurs gjennom året, og du bestiller enkelt kursoversikten på sticos.no. Etter kurset får du tilsendt elektronisk kursbevis og utorisasjonstimene dine blir automatisk registrert på min side, slik at du alltid har oversikt..

LES MER OM NETTKURSABONNEMENT HER