kursikon3

Autorisasjon og etterutdanning


Godkjenningsordningen gjelder for autoriserte regnskapsførere og revisorer. For å bli autorisert må formelle krav oppfylles, jf. Finanstilsynet. For å opprettholde autorisasjonen kreves oppdatering.

Krav til regnskapsførere

Autorisert regnskapsfører skal til enhver tid kunne dokumentere minst 77 timer etterutdanning i løpet av de tre foregående kalenderår.

Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer rettslære
  • 14 timer øvrig godkjent etterutdanning*

*Inntil 14 timer kan utgjøres av emner nevnt i nr. 1 til 4, eller av obligatoriske emner som inngår i plan for bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet for regnskapsførere, klikk her.

Krav til revisorer

Minstekravet til etterutdanning for revisorer er 105 timer i løpet av de tre foregående kalenderårene. Etterutdanningen skal minst omfatte:

  • 35 timer revisjon hvorav minst 14 timer innenfor etikk
  • 21 timer regnskap
  • 21 timer skatterett

De resterende 28 timene skal være innenfor fagområdene nevnt i nr. 1 til 3 eller øvrige fag fra fagkretsen ved revisorutdanningen i Norge.

Ønsker du å lese mer om krav til autorisasjon fra Finanstilsynet for revisorer, klikk her.

Sticos Nettkursabonnement gir
deg etterutdanningstimene du trenger

Den enkle og effektive måten å sikre deg kursene du trenger. Du får ubegrenset tilgang til hele katalogen med nettkurs, og kan heve kompetansen din når det passer deg best. Kurskatalogen vår vil oppdateres med nye relevante kurs gjennom året, og du bestiller enkelt kursoversikten på sticos.no. Etter kurset får du tilsendt elektronisk kursbevis og utorisasjonstimene dine blir automatisk registrert på min side, slik at du alltid har oversikt..

LES MER OM NETTKURSABONNEMENT HER