Sticos kan

HVEM kan skreddersy kurs for din virksomhet?

Internkurs – skreddersydd for din virksomhet


Øk kompetansen i virksomheten din med hjelp fra landets fremste rådgivere innen sine fagfelt. Sticos skreddersyr interne kurs som gir deg den kunnskapen dere har behov for innen regnskap, skatt, mva, lønn, HMS, personal og personvern.

Våre rådgivere tilpasser kursene opp mot din bedrifts arbeidshverdag, og sammen skaper vi en trygg arena for erfaringsdeling, diskusjon og inspirasjon.

Sticos hjelper deg med å få en felles kompetanseutvikling på arbeidsplassen din. Du slipper dermed betydelige kurskostnader knyttet til reise og losji. Ta kontakt med oss for å få til en løsning som passer dere best mulig – der dere er.   


Kontakt oss for info Se kursoversikt

   Forslag til tema:

  Opplæringskurs – regnskap, skatt, merverdiavgift, lønn
 • Regnskapsforståelse – tilpasset medarbeider, ledelse eller styre
 • Dokumentasjon og avstemming av regnskap
 • God regnskapsføringsskikk - GRFS
 • Internkontroll og rutiner, risikostyring
 • Problemstillinger knyttet til skatt og/eller merverdiavgift
 • Prosjektregnskap
 • Konsernregnskap
 • Årsoppgjørsprosessen – planlegging og dokumentasjon
 • Årsavslutning – utarbeidelse av skattemelding for AS
 • Skatteberegning for AS, regnskaps- og skattemessige forskjeller
 • Lønn – regelverk, rutiner og innrapportering
 • Personal og ledelse
 • HMS
 • GDPR – personvern