Praktisk informasjon

Påmelding For å bli abonnementskunde hos Sticos Kurs må du bestille abonnementsavtale. Dette gjør du her eller ved å kontakte oss på kurs@sticos.no. Som abonnementskunde hos Sticos Kurs kan du, for en fast sum i måneden, få tilgang til alle Sticos´ nettkurs, podcaster og videoopptak gjort av et utvalg av våre klasseromskurs. Når du ønsker å gjennomføre et nettkurs, må du «kjøpe» dette fra våre nettsider. Som abonnementskunde vil du imidlertid ikke få faktura pr. bestilte kurs.

Logg deg inn på «Min Side» og velg deretter det kurset fra våre nettsider du vil se på. Klikk «Registrer og start nettkurs». Du vil få tilgang til kurset umiddelbart etter registrering. Du får tilsendt bekreftelse på e-post når din påmelding er registrert hos oss. Autorisasjonstimene dine registreres automatisk i ditt autorisasjonsregister på «Min Side» i etterkant av fullført kurs.
Priser Til enhver tids gjeldende abonnementspriser finnes på sticos.no/kurs/kursabonnement. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

Kursdokumentasjon Det følger med kursdokumentasjon til alle våre nettkurs. Denne kan lastes ned fra nettsiden kurset blir kjørt fra.
Kursbevis Elektronisk kursbevis lastes opp i ditt autorisasjonsregister på våre nettsider i etterkant av fullført kurs.
Rabatter Det vil være mulig å tegne firmaavtaler når antall abonnementer i et firma overstiger 5.
Varighet Kursene varierer i lengde; alt fra kortere enn 15 minutter til opp mot 7 timer.
Deling av nettkurs Ett nettkursabonnement er personlig og det er ikke tillatt å dele nettkurs, podcaster eller kursdokumentasjon med andre uten spesifikt samtykke fra Sticos.
Force Majeure Hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel streik, lockout, brann o.l.) gir Sticos AS rett til å stoppe distribusjon av kurs for kortere perioder uten erstatningsplikt overfor kursabonnementen.