Praktisk informasjon

Påmelding For å bli abonnementskunde hos Sticos Kurs må du bestille abonnementsavtale. Dette gjør du her eller ved å kontakte oss på kurs@sticos.no. Som kursabonnent får du tilgang til alle Sticos sine nettkurs, for en fast sum pr. mnd. Når du har bestilt nettkursabonnementet og ønsker å gjennomføre et nettkurs, starter du dette direkte fra kursportalen under "Mine nettkurs"
Priser Til enhver tids gjeldende abonnementspriser finnes på sticos.no/kurs/kursabonnement. Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

Kursbevis Elektronisk kursbevis lastes opp i ditt autorisasjonsregister på kursportalen i etterkant av fullført kurs.
Rabatter Det vil være mulig å tegne firmaavtaler når antall abonnementer i et firma overstiger 5.
Varighet Kursene varierer i lengde; alt fra kortere enn 15 minutter til opp mot 7 timer.
Deling av nettkurs Ett nettkursabonnement er personlig og det er ikke tillatt å dele nettkurs, podcaster eller kursdokumentasjon med andre uten spesifikt samtykke fra Sticos.
Force Majeure Hendelser utenfor vår kontroll (for eksempel streik, lockout, brann o.l.) gir Sticos AS rett til å stoppe distribusjon av kurs for kortere perioder uten erstatningsplikt overfor kursabonnementen.
Ofte Stilte Spørsmål Ofte stilte spørsmål om nettkurs/e-kurs finner du på denne siden