Tilleggstjenester

Priser gjeldende fra 1. januar 2022. Alle priser er ekskl. mva

Type tjeneste
Pris
Informasjon

Signering

kr 15 pr. signering

Faktureres kvartalsvis etter forbruk.

Teknisk brukerstøtte

kr. 1250 pr.time

Gjelder brukerstøtte utover det som inngår i abonnementsprisen i henhold til lisensavtalen.
Faktureres ut fra faktisk medgått tid.

Datalagring

kr. 13 pr. GB/mnd

Gjelder datalagring (inkl. sikkerhetskopiering), utover det som inngår i abonnementsprisen ihht. lisensavtalen.
Faktureres ut fra faktisk forbrukt datamengde for lagrede dokumenter, pr. påbegynt GB.
Hvis grensen for avtalt lagringsmengde er nådd, og må avtale om økt lagringsmengde bekreftes av kunde.