Tilleggstjenester

Gjeldende fra 1. mai 2017

Signering: kr 15 pr. signering
Gjelder pr. signering. Faktureres kvartalsvis etter forbruk. 

Teknisk brukerstøtte: kr 1 200 pr. time
Gjelder brukerstøtte utover det som inngår i abonnementsprisen i henhold til lisensavtalen. Faktureres ut fra faktisk medgått tid.

Datalagring: kr 13 pr. GB/mnd.
Gjelder datalagring (inkl. sikkerhetskopiering), utover det som inngår i abonnementsprisen i henhold til lisensavtalen.
Faktureres ut fra faktisk forbrukt datamengde for lagrede dokumenter, pr. påbegynt GB. 
Kunden vil bli varslet før grensen for avtalt lagringsmengde er nådd, og kunden må bekrefte avtale om økt lagringsmengde.

I tillegg til alle priser kommer 25 % merverdiavgift.