Hopp til innhold

Kalkulatorer

Arbeidsgiveravgift, diett og mva er dagligdags for mange. Med kalkulatorene i Sticos Oppslag får du enkelt kontroll over tidkrevende og kompliserte utregninger.


 • Alltid oppdatert etter gjeldende satser og regler. 
 • Et bredt utvalg kalkulatorer og skjema som sikrer riktig beregning hver gang. 
 • For deg som jobber med regnskap, lønn, skatt og moms
Kalkulator-635x635
Kalkulator-beregning-av-arbeidsgiverperiode

KALKULATOR

Beregning av arbeidsgiverperioden

Riktig beregning av arbeidsgiverperioden kan spare arbeidsgiver for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Kalkulatoren i Sticos Oppslag blir det enkelt å beregne riktig arbeidsgiverperiode. 

Kalkulatoren har en kalendervisning, hvor du velger om beregningen skal gjelde f.eks egenmelding, avspasering, permisjon, eller sykmelding. 

Få tilgang her

Kalkulator-diett-og-maltidstrekk-700x385

KALKULATOR

Beregning av diett og måltidstrekk

Beregning av skattefri og skattepliktig diett har blitt mer komplisert de siste årene. Skatteetaten har ved flere anledninger påpekt at mange bruker feil sats og inntektsbeskrivelse for trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Sticos sin kalkulator for beregning av diett og måltidstrekk gir deg effektiv hjelp til å få riktige satser, og sikre at du har riktig beløp for innrapportering.

Kalkulatoren beregner alltid etter gjeldende satser i Statens særavtaler for reiser og de skattefrie satsene. 

Få tilgang her

kalkulatorer-sticos-oppslag-alle-700x700

Du finner også nyttige kalkulatorer for:

 • Beregning av mva.
 • Beregning av konsumprisindeks
 • Lånekalkulator
 • Beregning av rente
 • Valutakalkulator (Norges banks dagskurser)
 • Valutakalkulator (Tolletatens ukeskurser)
 • Beregning av forsinkelsesrente
 • Beregning av dager mellom to datoer
 • Beregning av nåverdi

Få tilgang nå - registrer deg her for en gratis prøveperiode

skjema-beregning-700x700

Kvalitetssikredet skjema og maler - klar til nedlasting

I tillegg til kalkulatorene får du også tilgang til også en rekke kvalitetssikrede regneark, skjema og maler. Dette er bare et lite utvalg av hva du finner:

 • Lønnskostnader
 • Sykepenger og foreldrepenger
 • Skattepliktig fordel
 • Arbeidsgiveravgift
 • Utgiftsrefusjon
 • Reiseregning
 • Firmabil
 • Forskuddstrekk

Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Prøveperioden er helt uforpliktende og avsluttes
automatisk etter sju dager.

Har du spørsmål? Kontakt oss!

*