STICOS KAN

Hvem kan sørge for at revisorer alltid er oppdatert?

Sticos Revisjon


Sticos Oppslag har gitt revisorer full oversikt over komplisert regelverk innen skatt, mva, regnskap og arbeidsrett i en årrekke. Nå har vi gjort oppslagsverket enda mer relevant for deg som er revisor. Med Sticos Revisjon får du tilgang til:

  • Maler på revisors uttalelser og redegjørelser for AS og andre selskapsformer
  • Maler på andre relevante bekreftelser
  • Sjekklister og veiledninger
  • Maler på revisjonsberetninger
  • Revisjonsstandarder

Enkelt, trygt og oversiktlig!

Pris på Sticos Revisjon er kr 549,- (ekskl. mva.) per måned for første bruker, og forutsetter abonnement på Sticos Oppslag.

Prøv gratis Kjøp nå
Sample project image