Sticos Proff Kommune
– et nytt verktøy for deg som jobber med årsoppgjør i kommune og fylkeskommune


Sticos Proff Kommune er en utvidelse for deg som bruker Sticos Oppslag Kommune, og dekker de spesielle behovene til de som jobber med årsoppgjør i kommunale tjenesteområder.

Det digitale verktøyet inneholder nyttige verktøy som loser deg gjennom kompliserte arbeidsprosesser. Du får hjelp til å utføre alle steg i en prosess, eller hjelp med å sikre, kontrollere og dokumentere at et område er innenfor regelverket

De dynamiske sjekklistene er effektive hjelpemiddel som sikrer at du har gjort nødvendige arbeidsoppgaver underveis i årsoppgjørsprosessen. Sammen med annet nyttig innhold som blant annet note- og avstemmingsverktøy og pensjonsverktøy utgjør dette Sticos Proff Kommune.
Sjekklistene er alltid oppdatert til siste gjeldende regelverk. Følger du disse kan du være sikker på at du har tenkt på alle elementer i et årsoppgjør.

Sticos Proff Kommune er for deg som jobber i offentlig sektor med blant annet planlegging av årsoppgjør, fordringer, anleggsmidler, lånegjeld, selvkost, leverandørgjeld, pensjonsmidler, premieavvik, noteopplysninger, bankavstemming, regnskapsanalyser, rapportering og avstemming av regnskap.
Sticos Proff Kommune forutsetter abonnement på Sticos Oppslag Kommune.

Kontakt oss for demo