Prisoversikt Sticos Oppslag


Mest populær Mest for pengene
Sticos Oppslag Demo Standard + Revisjon + Proff + Revisjon og proff
Komplett oppslagsverk
Praktiske veivisere
Dokumentgeneratorer
Kalkulatorer
Lover, forskrifter, standarder og uttalelser
Faglitteratur
Kontoplan og lønnsregister
Fagsupport
Uttalelser og redegjørelser -
Revisors bekreftelser -
Sjekklister og veiledninger -
Revisjonsberetninger -
Sticos Hurtiginfo
Egne veivisere for rådgivere
Elektronisk signering
Klientregister
Per måned

0,-

fra 895,-

fra 1444,-

fra 1444,-

fra 1718,-

Prøv Kjøp Kjøp Kjøp KJØP
Etablering (50% nettrabatt) 2300,- for første bruker. For 2-10 brukere 1150,- og synker videre etter vår trappetrinnsmodell. Alle priser er ekskl. mva. Pris for flere brukere? Vennligst kontakt oss.