Sticos Proff

Dekker de spesielle behovene regnskapsfører og revisor har i forbindelse med rådgivningsoppdrag.


Sticos Proff er et tillegg som utvider innholdet i Sticos Oppslag med nyttige verktøy for deg som er rådgiver.

  • Sjekklister og veivisere som forenkler arbeidsoppgavene
  • Påminnelser, dokumentgenerator og elektronisk signering
  • Klientregister med automatisk import av offentlig firmainformasjon
  • Oppdateringer om uttalelser, lovforslag, høringer, lovendringer og andre nyheter som er relevant for deg og dine kunder
Prøv gratis Gå til bestilling


Sticos Proff - Nettbasert oppslagsverktøy

Nyttige verktøy for kunderådgivning

Sticos Proff er spesielt egnet for deg som er regnskapsfører eller revisor i kontakt med egne klienter

Lisens kan bestilles på nett, eller ved å kontakte oss for pristilbud

Veivisere

Veivisere er digitale prosessverktøy leder deg trinn for trinn gjennom krevende arbeidsoppgaver - som blant annet kapitalforhøyelse og fusjon. Du finner veivisere for prosesser innen fagområder som selskapsrett, arbeidsrett, trygderett, regnskap, lønn og skatt. Arbeidet lagres automatisk underveis og kan lett hentes frem igjen senere.

Sjekklister

Dokumentasjon, rådgivning eller huskeliste? Sjekklistene kan hjelpe deg å utføre alle steg i en prosess, eller å sikre at et kontrollområde er innenfor regelverket. Sjekklistene er ypperlig som utgangspunkt for rådgivning, når du skal bistå kunder eller dokumentere prosesser.

Elektronisk signering

Når du har generert et dokument i en av de mange veiviserne i Sticos Proff, sender du til signering med et tastetrykk. Kunden får dokumentet rett i innboksen sin, og signerer ved hjelp av Bank-ID.

Det har ingenting å si om det er én eller ti personer som skal signere - prosessen er like enkel. Når kundene har signert, går det automatisk ut en kopi av det ferdige dokumentet til alle partene. Du har hele tiden oversikt over hvem som har signert og hvem som mangler. Du kan også knytte dine egne dokumenter til våre veivisere, så du kan sende ut alt fra møtereferater og aksjonæravtaler til avtaler med ansatte, og kreve signering på samme vis.

Spar tid med klientregister

I klientregisteret kan du enkelt importere selskapsopplysninger om firma, aksjonærer og styremedlemmer fra offentlig registre. Når du knytter en veiviser til en klient, vil opplysninger om klienten være ferdig utfylt i både veiviseren og de genererte dokumentene.

Du kan opprette så mange klienter du vil, og får raskt og enkelt tilgang til kundeopplysninger.

Generer dokumenter

I veiviseren vil alle nødvendige dokumenter for den aktuelle prosessen genereres underveis. Du kan selv velge om du vil sende dette direkte til den aktuelle mottakeren for signering på epost/SMS, eller laste ned dokumentet selv.

Du kan enkelt velge mellom i PDF eller redigerbart Word-format. Veivisere og dynamiske sjekklister lagres automatisk mens du jobber og du kan når som helst gå tilbake for å hente, endre eller sende tidligere dokumenter og mottakere.

Hurtiginfo

Det er en utfordring å holde seg oppdatert til enhver tid når regelverket stadig endres. Sticos Hurtiginfo er et elektronisk nyhetsbrev som sendes på e-post. Som abonnent slipper du å bruke tid på å holde deg à jour.

Sticos Hurtiginfo utarbeides umiddelbart når det foreligger nyheter og du kan være trygg på at du får informasjon om det som er viktig for deg, din bedrift og dine kunder. Du blir informert straks det kommer forslag, endringer eller vedtak innenfor fagområdene regnskap, skatt, avgift, lønn og personal. Informasjonen blirsendt direkte til din e-post.

Dette får du tilgang til:

I tabellen kan du se hva du får tilgang til i Sticos Oppslag
og hva du får med utvidelsene Proff og Revisjon.


STICOS OPPSLAG:
Komplett oppslagsverk
> Regnskap, Bokføring, revisjon, Selskapsrett, Personal/Lønn, Skatt, MVA, Trygderett, Arbeidsrett, Personvern
> Lover, forskrifter, standarder, uttalelser, Avgjørelser, forarbeider, Skatteavtaler, kontoplan
Faglitteratur
Tema
Skatte-ABC
Satser og frister
Kontoplan og lønnsregister
Verktøy
Praktiske veivisere
Dokumentgeneratorer
Kalkulatorer
Sjekklister
Fagsupport
PROFF Valgfri utvidelse
Sticos Hurtiginfo Proff
Sjekklister og veiledninger for rådgivere Proff
Elektronisk signering Proff
Klientregister Proff
REVISJON Valgfri utvidelse
Revisjonsstandardene Revisjon
Revisjonsberetninger Revisjon
Uttalelser og redegjørelser Revisjon
Digitale sjekklister for dokumentasjon og kontroll Revisjon
Skjema og maler for revisor Revisjon

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg gjerne

Kontakt oss Se pris og bestill