Sticos Proff

Effektiviser kompliserte prosesser og skap nye muligheter ved hjelp av nyttige verktøy som dekker de spesielle behovene regnskapsfører eller revisor har i forbindelse med rådgivningsoppdrag.


Sticos Proff er en utvidelse som gir deg tilgang til flere nyttige verktøy i Sticos Oppslag. Med Sticos Proff vil du få:

  • Sjekklister og veivisere som forenkler arbeidsoppgavene
  • Klientregister med automatisk import av offentlig firmainformasjon
  • Løpende oppdatering om uttalelser, lovforslag og lovendringer som er relevant for deg og dine kunder
  • Nyhet: Selskapsanalyse! Tidsbesparende verktøy som lar deg sammenligne nøkkeltall og se
    visuelle presentasjoner av eierstruktur, hentet direkte fra offentlige register. 
Prøv gratis Gå til bestilling

Sticos Proff - Nettbasert oppslagsverktøy

Nyttige verktøy for kunderådgivning

Sticos Proff er spesielt egnet for deg som er regnskapsfører eller revisor i kontakt med egne klienter

Lisens kan bestilles på nett, eller ved å kontakte oss for pristilbud

Veivisere

Veivisere er digitale prosessverktøy leder deg trinn for trinn gjennom krevende arbeidsoppgaver - som blant annet kapitalforhøyelse og fusjon. Du finner veivisere for prosesser innen fagområder som selskapsrett, arbeidsrett, trygderett, regnskap, lønn og skatt. Arbeidet lagres automatisk underveis og kan lett hentes frem igjen senere.

Sjekklister

Dokumentasjon, rådgivning eller huskeliste? Sjekklistene kan hjelpe deg å utføre alle stegene i en prosess, eller sikre at et kontrollområde er innenfor regelverket. Sjekklistene er et ypperlig utgangspunkt for å bistå kunder eller dokumentere prosesser, som f.eks planlegging og gjennomføring av årsoppgjør eller dokumentasjon av kontantsalg.

Elektronisk signering

Når du har generert et dokument i en av de mange veiviserne i Sticos Proff, sender du til signering med et tastetrykk. Kunden får dokumentet rett i innboksen sin, og signerer ved hjelp av Bank-ID.

Det har ingenting å si om det er én eller ti personer som skal signere - prosessen er like enkel. Når kundene har signert, går det automatisk ut en kopi av det ferdige dokumentet til alle partene. Du har hele tiden oversikt over hvem som har signert og hvem som mangler. Du kan også knytte dine egne dokumenter til våre veivisere, så du kan sende ut alt fra møtereferater og aksjonæravtaler til avtaler med ansatte, og kreve signering på samme vis.

Selskapsanalyse med nøkkeltall og eierstruktur

Med "Selskapsanalyse" kan du se selskapets nøkkeltall og sammenligne med bransjestandard eller med andre foretak. Du får også organisasjonskart som viser oversikt over alle aksjonærer med et tastetrykk. Funksjonen er integrert med offentlige register så du kan være trygg på at informasjonen er riktig.  

Klientregister

I klientregisteret kan du enkelt importere selskapsopplysninger om firma, aksjonærer og styremedlemmer fra offentlig registre. Når du knytter en veiviser til en klient, vil opplysninger om klienten være ferdig utfylt i både veiviseren og de genererte dokumentene.

Du kan opprette så mange klienter du vil, og får raskt og enkelt tilgang til kundeopplysninger.

Dokumenter

I veiviseren vil alle nødvendige dokumenter for den aktuelle prosessen genereres underveis. Du kan selv velge om du vil sende dette direkte til den aktuelle mottakeren for signering på epost/SMS, eller laste ned dokumentet selv.

Du kan enkelt velge mellom i PDF eller redigerbart Word-format. Veivisere og dynamiske sjekklister lagres automatisk mens du jobber og du kan når som helst gå tilbake for å hente, endre eller sende tidligere dokumenter og mottakere.

Hurtiginfo

Det er en utfordring å holde seg oppdatert til enhver tid når regelverket stadig endres. Sticos Hurtiginfo er et elektronisk nyhetsbrev som sendes på e-post. Som abonnent slipper du å bruke tid på å holde deg à jour.

Sticos Hurtiginfo utarbeides umiddelbart når det foreligger nyheter og du kan være trygg på at du får informasjon om det som er viktig for deg, din bedrift og dine kunder. Du blir informert straks det kommer forslag, endringer eller vedtak innenfor fagområdene regnskap, skatt, avgift, lønn og personal. Informasjonen blirsendt direkte til din e-post.

" Lett å søke og god kobling mellom lovverk og
forklarende tekst, så man skjønner teori og praksis! "

Heidi Mariussen Hansen, Nettverk Regnskap

Sammenlign ulike lisenspakker:


STICOS OPPSLAG:
Komplett oppslagsverk
> Regnskap, Bokføring, revisjon, Selskapsrett, Personal/Lønn, Skatt, MVA, Trygderett, Arbeidsrett, Personvern
> Lover, forskrifter, standarder, uttalelser, Avgjørelser, forarbeider, Skatteavtaler, kontoplan
Faglitteratur
Tema
Skatte-ABC
Satser og frister
Kontoplan og lønnsregister
Verktøy
Praktiske veivisere
Dokumentgenerator
Kalkulatorer
Sjekklister
Fagsupport
PROFF Valgfri utvidelse
Sticos Hurtiginfo Proff
Sjekklister og veiledninger for rådgivere Proff
Elektronisk signering Proff
Klientregister Proff
Selskapsanalyse Proff
REVISJON Valgfri utvidelse
Revisjonsstandardene Revisjon
Revisjonsberetninger Revisjon
Uttalelser og redegjørelser Revisjon
Digitale sjekklister for dokumentasjon og kontroll Revisjon
Skjema og maler for revisor Revisjon
Selskapsanalyse Revisjon

Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne!

Prøv gratis i 7 dager