Sticos Revisjon

Gir revisor nyttige verktøy for kontroll, dokumentasjon og kvalitessikring av kompliserte arbeidsprosesser.


Sticos Revisjon er en utvidelse som utvider Sticos Oppslag med flere nyttige og tidsbesparende verktøy for deg som er revisor. Utvidelsen anbefales sammen med Sticos Proff

Få demo Kjøp nå

Sticos Revisjon - Nettbasert verktøy for revisor

Utvid Sticos Oppslag med praktisk revisjonsinnhold

Bestill på nett, eller kontakt oss for pristilbud


Sjekklister

Sjekklistene er spesielt egnet for deg som er revisor, og gir deg et effektivt hjelpemiddel når du skal dokumentere kontroll av prosesser og etterlevelse av regelverk hos klienter.

Sjekklistene gjør det enkelt å følge opp regelverk og å gi gode råd til kundene dine. Du markerer kun de elementene som er aktuelle for den prosessen du skal gjennomføre og registrerer både godkjenninger og avvik med et tastetrykk. Du kan enkelt generere det endelige dokumentet som PDF.

Uttalelser og redegjørelser

All informasjon, aktuelle lover, forskrifter,standarder og faglitteratur på ett sted. Med utvidelsen Sticos Revisjon får du også samlet alle revisjonsstandardene i Sticos Oppslag. Du finner den under fanen "Andre rettskilder".

Revisjonsberetninger

Få tilgang til praktiske maler og eksempelsamlinger på revisors beretning. Med Sticos Revisjon får du tilgang til et bredt utvalg dokumentmaler for normalberetning, modifisert konklusjon, negativ konklusjon, omtale av andre forhold og andre beretninger.

Skjema og maler

Bli mer effektiv og trygg på at arbeidet utføres i henhold til gjeldende lover og regler med oppdaterte skjema og maler utarbeidet av vårt fagteam og i samarbeid med Revisorforeningen.

Selskapsanalyse med nøkkeltall og eierstruktur

Med "Selskapsanalyse" kan du se selskapets nøkkeltall og sammenligne med bransjestandarden eller andre foretak. Du får også organisasjonskart som viser oversikt over alle aksjonærer med et tastetrykk. Funksjonen er integrert med offentlige register så du kan være trygg på at informasjonen er riktig.  

Fri faghjelp

Er du kunde i Sticos får du alltid hjelp av våre 30 erfarne og høyt kompetente rådgivere. Sticos har noen av landets fremste eksperter innen regnskap, skatt, merverdiavgift, lønn, personvern, arbeidsrett, HR og HMS. Vår fagsupport er inkludert i abonnementet ditt.

Hurtiginfo

Det er en utfordring å holde seg oppdatert til enhver tid når regelverket stadig endres. Sticos Hurtiginfo er et elektronisk nyhetsbrev som sendes på e-post. Som abonnent slipper du å bruke tid på å holde deg à jour.

Sticos Hurtiginfo utarbeides umiddelbart når det foreligger nyheter og du kan være trygg på at du får informasjon om det som er viktig for deg, din bedrift og dine kunder. Du blir informert straks det kommer forslag, endringer eller vedtak innenfor fagområdene regnskap, skatt, avgift, lønn og personal. Informasjonen blirsendt direkte til din e-post.

" Lett å søke og god kobling mellom lovverk og
forklarende tekst, så man skjønner teori og praksis! "

Heidi Mariussen Hansen, Nettverk Regnskap

Sammenlign ulike lisenspakker:


STICOS OPPSLAG:
Komplett oppslagsverk
> Regnskap, Bokføring, revisjon, Selskapsrett, Personal/Lønn, Skatt, MVA, Trygderett, Arbeidsrett, Personvern
> Lover, forskrifter, standarder, uttalelser, Avgjørelser, forarbeider, Skatteavtaler, kontoplan
Faglitteratur
Tema
Skatte-ABC
Satser og frister
Kontoplan og lønnsregister
Verktøy
Praktiske veivisere
Dokumentgenerator
Kalkulatorer
Sjekklister
Fagsupport
PROFF Valgfri utvidelse
Sticos Hurtiginfo Proff
Sjekklister og veiledninger for rådgivere Proff
Elektronisk signering Proff
Klientregister Proff
Selskapsanalyse Proff
REVISJON Valgfri utvidelse
Revisjonsstandardene Revisjon
Revisjonsberetninger Revisjon
Uttalelser og redegjørelser Revisjon
Digitale sjekklister for dokumentasjon og kontroll Revisjon
Skjema og maler for revisor Revisjon
Selskapsanalyse Revisjon

Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne!

Prøv gratis i 7 dager