GRATIS E-BOK

Dette må du vite
om ferielovens bestemmelser

Denne e-boken er for ledere og arbeidsgivere som skal tilrettelegge lovpålagt ferieavvikling for sine ansatte.

Ferie og ferieavvikling:

 1. Når har man tjent opp rett til ferie.
 2. Hvor lang ferie har man rett på.
 3. Hvordan telles feriedagene.
 4. Når har man rett til full ferie.
 5. Hvem bestemmer når ferien skal tas.
 6. Kan man ta ut ferie i oppsigelsestiden.
 7. Kan man ta ferie under foreldrepermisjon.
 8. Hva skjer med opptjent ferie hvis arbeidstaker er i militæret.
 9. Hva skjer med ferien hvis det blir streik.
 10. Hvor mye ferie kan man overføre til neste år.
 11. Hvor lang tid i forveien kan arbeidstaker kreve å få ferien fastsatt.
 12. Hva skjer hvis arbeidstaker blir syk i ferien.
 13. Når kan arbeidstaker kreve å få endret ferien.
 14. Hvilke konsekvenser får arbeidsgiver ved brudd på ferieloven.
Gratis maler
 1. Mal - Søknad om overføring av ferie
 2. Mal - Avtale om avvikling av ferie under foreldrepermisjon