Hopp til innhold
Gratis e-bok

Naturalytelser i arbeidsforhold

Mange arbeidsgivere tilbyr sine ansatte ulike goder i arbeidsforholdet. Som arbeidsgiver er det viktig å vite hvordan det man tilbyr skal behandles.

I denne e-boken får du god innsikt i regelverket knyttet til naturalytelser
  • Hva er naturalytelser og hvordan de skal behandles med tanke på skatteplikt og innrapportering.
  • Eksempler på skattepliktige naturalytelser, som fri bil og fri telefon/bredbånd
  • Eksempler på skattefrie naturalytelser som gaver, velferdstiltak og personalrabatt
  • Maler for ekom-tjenester, firmabil og personalrabatt.

Registrer deg og last ned e-boken her

Gift

Hva er naturalytelser

Naturalytelser, også kalt frynsegoder, er ytelser arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver. Naturalytelser kan ikke gis i form kontanter, sjekker eller andre lignende betalingsmidler. 

Noen eksempler på naturalytelser er varer og tjenester, aksjer, rimelige lån, bruksrettigheter på f.eks. hjemme-pc og mobiltelefon og andre goder som f.eks velferdstiltak.

Det fins både skattepliktige og skattefrie naturalytelser. Skattepliktige naturalytelser skal innrapporteres på de ansatte, mens skattefrie naturalytelser er fritatt for innrapportering.
For noen typer naturalytelser er det egne satser og regler for å beregne skattepliktig fordel. Dette kalles sjablogregler. For at en naturalytelse skal være skattefri er det ofte flere vilkår som må være oppfylt. 

Last ned e-boken mer informasjon om riktig behandling av naturalytelser

Registrer deg her for å laste ned e-boken om naturalytelser i arbeidsforhold

E-boken er gratis til alle våre nyhetsbrevfølgere. Registrer deg så mottar du denne i første e-post.
 
*