Hopp til innhold
Gratis sjekkliste

Reglene for utvidet overtid

Arbeidsmiljøloven angir grensene for overtidsarbeid. Denne sjekklisten viser deg hva du må gjøre dersom du har behov for å utvide disse grensene.

  • Hva er overtidsarbeid.
  • Arbeidsgivers rett til pålagt overtidsarbeid.
  • Hvilke avtaler kan inngås i en tariffbundet virksomhet.
  • Fremgangsmåte ved behov for utvidede grenser for overtid.
  • Hva skjer hvis arbeidsgiver og tillitsvalgte er uenig om utvidet overtid.
  • Når må man søke arbeidstilsynet om å utvide grensene for overtidsarbeid.
  • Hvilke rammer kan arbeidstiilsynet innvilge.
  • Hva skal søknaden til arbeidstilsynet inneholde?

Sjekklisten er gratis til alle våre nyhetsbrevfølgere. Registrer deg så mottar du denne i første e-post.

Klokke

Registrer deg her

*