GRATIS E-BOK

Alt du trenger å vite om permisjoner 

Denne e-boken er laget for ledere med personalansvar, og gir oversikt over
arbeidstakers rett til permisjon i arbeidsforholdet.

E-boken inneholder:

 1. Ugyldig fravær
 2. Rett til permisjon
 3. Velferdspermisjon     
 4. Svangerskapskontroll og svangerskapspermisjon
 5. Foreldrepermisjon og fødselspermisjon
 6. Omsorgspermisjon 
 7. Delvis permisjon 
 8. Varslingsplikt
 9. Ammefri
 10. Barn og barnepassers sykdom
 11. Omsorg for og pleie av nærstående
 12. Utdanningspermisjon
 13. Militærtjeneste
 14. Offentlige verv
 15. Tvisteløsning
 16. Religiøse høytider
 17. Permisjonsplakat med oppsummert
  oversikt over alle permisjoner

Innholdet i e-boken er en liten del av innholdet våre kunder får tilgang til i personalsystemet Sticos Personal.