Hopp til innhold
Gratis e-bok

Alt du trenger å vite om arbeidstakers rett til permisjon

Denne e-boken er laget for ledere med personalansvar, og gir oversikt over arbeidstakers rett til permisjon i arbeidsforholdet.

E-boken er gratis til alle våre nyhetsbrevfølgere. Registrer deg så mottar du denne i første e-post
Far helfigur

Innhold:

 • Ugyldig fravær
 • Rett til permisjon
 • Velferdspermisjon     
 • Svangerskapskontroll og svangerskapspermisjon
 • Foreldrepermisjon og fødselspermisjon
 • Omsorgspermisjon 
 • Delvis permisjon 
 • Varslingsplikt
 • Ammefri
 • Barn og barnepassers sykdom
 • Omsorg for og pleie av nærstående
 • Utdanningspermisjon
 • Militærtjeneste
 • Offentlige verv
 • Tvisteløsning
 • Religiøse høytider
 • Permisjonsplakat med oppsummert
  oversikt over alle permisjoner

Registrer deg her

*