Hopp til innhold
Gratis sjekkliste

Permittering av ansatte

I denne sjekklisten får du som er arbeidsgiver oversikt over hva du må gjøre og hvilke regler som gjelder ved permittering av ansatte.

Sjekklisten er gratis til alle våre nyhetsbrevfølgere.
Registrer deg så mottar du denne i første e-post.
Avtale

Hva er permittering?

Permittering innebærer et midlertidig opphør av arbeidsforholdet hvor arbeidstakeren fritas for sin arbeidsplikt samtidig som virksomheten fritas for sin lønnsplikt. 

Ved permittering består arbeidsforholdet fortsatt. Det innebærer at arbeidstaker har både rett og plikt til å gjenoppta arbeidet når permitteringsperioden er utløpt eller dersom arbeidsgiver har behov for arbeidskraft i løpet av permitteringsperioden. 

Registrer deg her

*