Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Arbeidsgiveravgift

Følgende satser for arbeidsgiveravgift gjelder for 2023 og 2024

 

Sone I Ia II III IV IVa V
Ordinære satser 14,1 % 14,1 %* 10,6 % 6,4 % 5,1 % 7,9 % 0 %
Sektorunntatte aktiviteter ** 14,1 % 14,1 % 14,1 % 14,1% 14,1 % 14,1 % 14,1 %
Jordbruk, skogbruk, fiske, 
produksjon av næringsmidler mv.
14,1 % 10,6 % 10,6 % 6,4 % 5,1 % 5,1 % 0 %

 

For arbeidsgiveravgift som svares av foretak hjemmehørende på Svalbard er satsen 0 % når arbeidet utføres på Svalbard.

*Det gjelder særskilte regler om fribeløp i sone 1a. 

**Det gjelder særskilte regler for visse sektorer som stålsektoren, kullsektoren, finanserings- og forsikringsvirksomhet og hovedkontortjenester (i konsern). For aktivitet i disse sektorene skal det betales arbeidsgiveravgift etter høyeste sats uavhengig av beliggenhet. Regler om fribeløp gjelder også for disse sektorene. Se Sticos Oppslag for nærmere informasjon.

For arbeidstakere som mottar lønn og andre ytelser over 850 000 kr i 2024 (750 000 kr i 2023) fra samme arbeidsgiver i inntektsåret, skal det beregnes en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % av det overskytende i alle soner.

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse