Hopp til innhold

Forskuddssatser

Skattedirektoratet fastsetter hvert år satser som skal legges til grunn for bl.a. forskuddstrekk (skattetrekk) i forbindelse med naturalytelser mv. som ytes overfor ansatte.


EKOM

Gjelder arbeidsgiverfinansiert fasttelefon, mobiltelefon, bredbåndsabonnement mv.

  2022 og 2023
Skattepliktig sjablongbeløp kr 4 392 pr. år
Skattefritt beløp for fellesfakturerte varer og tjenester og tilleggstjenester kr 1 000 pr. år

Trekkfri bilgodtgjørelse

  2022 og 2023
Uansett kjørelengde kr 3,50 pr. km

Den trekkfrie satsen gjelder også ved bruk av elbil og for arbeidstakere som har arbeidssted i Tromsø.


Trekkfri diettgodtgjørelse

  2022 2023
Hotell kr 617 kr 634
Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 172  
Hybel uten kokemulighet eller pensjonal/brakke   fra 01.01- 31.8: kr 177 
fra 01.09: kr 250 
Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 95  
Hybel med kokemuligheter eller privat   kr 98

Satsene gjelder både inn- og utland.


Fri kost og losji

  2022 2023
Fritt opphold - kost og losji kr 134 kr 138
Fri kost - alle måltider kr 94 kr 98
Fri kost - to måltider kr 74 kr 76
Fri kost - ett måltid kr 49 kr 50
Fritt losji - enerom eller delt rom kr 39 kr 40

 

Fri bil

2023  
Listepris som ny inntil kr 338 800 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 338 800 20 % av listepris
2022  
Listepris som ny inntil kr 329 600 30 % av listepris
For den delen av listeprisen som overstiger kr 329 600 20 % av listepris

Med listepris som ny forstås importørens offisielle listepris på tidspunktet bilen ble registrert første gang, inkludert verdien av eventuelt ekstrautstyr.

Biler eldre enn 3 år verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (reduksjon gjelder fra og med det første inntektsåret etter den 36. måneden etter den måneden bilen ble registrert første gang).

Biler som kjøres over 40 000 km pr år i yrket verdsettes til 75 % av bilens listepris som ny (krav om elektronisk kjørebok). Biler eldre enn 3 år som i tillegg brukes til yrkeskjøring over 40 000 km pr år, verdsettes til 56,25 % av listeprisen som ny (listepris * 0,75 *0,75).

For 2023 settes beregningsgrunnlaget for el-bil til 100% av bilens listepris som ny. For el-bil som er eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret settes beregningsgrunnlaget til 75 % av bilens listepris som ny.

Varebil klasse 2 og lette lastebiler:

For yrkesbiler reduseres beregningsgrunnlaget med 50 % av listeprisen som ny, maksimalt 150 000. For biler som er eldre enn 3 år pr 1. januar i inntektsåret skal bilens listepris som ny settes til 75 %, før den reduseres med bunnfradraget som er fastsatt for det året bilen er førstegangsregistrert hos Statens vegvesen.

Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2/små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget.

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse