Hopp til innhold

Fradragssatser

Oppdaterte fradragssatser for 2023 og 2024.

 

Personfradrag

  2023 2024
Klasse 1 79 600 88 250

 

Minstefradrag

  2023 2024
Sats lønnsinntekt 46 % 46 %
Maksimum (lønnsinntekt mv. ) 104 450 104 450
Sats pensjonsinntekt  40 % 40 %
Maksimum (lønnsinntekt mv.) 86 250 86 250

Særskilt skattefradrag i Finnmark og Nord-Troms

  2023 2024
  20 550 30 000


Fisker- og sjømannsfradrag

  2023 2024
Sats 30 % 30 %
Øvre grense for fiskerifradrag 154 000 154 000
Øvre grense for sjømannsfradrag 83 000 83 000

Fradrag for fagforeningskontingent og gaver

  2023 2024
Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontingent 7 700 8 000
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 25 000 25 000

Foreldrefradrag

Øvre grense 2023 2024
Dokumenterte utgifter for ett barn under 12 år. 25 000 25 000
Tillegg pr. barn utover det første 15 000 15 000

Reisefradrag

  2023 2024
Minstebeløp (reisekostnader som inngår i bunnfradraget) 14 400 14 950
Kilometersats for kjøring hjem-arbeidssted 1,70 1,76
     

Særskilt skattefradrag for pensjonister

  2023 2024
Maksimalt beløp 32 825 34 350
Nedtrapping, trinn 1
   
Innslagspunkt 246 800 258 400
Sats 16,7 % 16,7
Nedtrapping, trinn 2
   
Innslagspunkt 373 650 391 550
Sats 6,0 % 6,0 %

Boligsparing for ungdom (BSU)

 

 

Gjelder for ungdom under 34 år. 2023 2024
Skattefradrag av spart beløp 10 % 10 %
Maksimalt sparebeløp pr. år 27 500 27 500
Maksimalt sparebeløp pr. person totalt 300 000 300 000

Frikort

  2023 2024
  70 000 70 000


Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

 

  2023 og 2024
Fra vanlige bedrifter inntil 1 000
Arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig 6 000
Fra skattefrie selskaper, stiftelser, foreninger, lag 10 000

 

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse