Hopp til innhold

Fradragssatser

Oppdaterte fradragssatser for 2022 og 2023.

 

Personfradrag

  2022 2023
Klasse 1 58 250 79 600

 

Minstefradrag

  2022 2023
Sats lønnsinntekt 46 % 46 %
Sats pensjonsinntekt 40 % 40 %
Minimum 4 000 utgår
Maksimum (pensjonsinntekt) 90 800 86 250
Lønnsfradrag 31 800 utgår
Maksimum (lønnsinntekt mv.) 109 950 104 450

Særskilt skattefradrag i Finnmark og Nord-Troms

  2022 2023
  20 000 20 550


Fisker- og sjømannsfradrag

  2022 2023
Sats 30 % 30 %
Øvre grense for fiskerifradrag 154 000 154 000
Øvre grense for sjømannsfradrag 83 000 83 000

Fradrag for fagforeningskontingent og gaver

  2022 2023
Maksimalt fradrag for betalt fagforeningskontingent 5 800 7 700
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 25 000 25 000

Foreldrefradrag

  2022 2023
Dokumenterte utgifter for ett barn under 12 år. 25 000 25 000
Tillegg pr. barn utover det første 15 000 15 000

Reisefradrag

  2022 2023
Minstebeløp (reisekostnader som inngår i bunnfradraget) 14 000 14 400
Kilometersats for kjøring hjem-arbeidssted 1,65 1,70
     

Særskilt skattefradrag for pensjonister

  2022 2023
Maksimalt beløp 32 620 32 825
Nedtrapping, trinn 1
   
Innslagspunkt 210 950 219 950
Sats 16,7 %  16,7 %
Nedtrapping, trinn 2
   
Innslagspunkt 318 000 331 750
Sats 6,0 % 6,0 %
Særfradrag for enslige forsørgere 52 476 utgår*

Boligsparing for ungdom (BSU)

 

 

Gjelder for ungdom under 34 år. 2022 2023
Skattefradrag av spart beløp 20 % 10 %
Maksimalt sparebeløp pr. år 27 500 27 500
Maksimalt sparebeløp pr. person totalt 300 000 300 000

Frikort

  2022 2023
  65 000 70 000


Skattefri lønn/godtgjørelse fra enkeltarbeidsgivere

 

  2022 og 2023
Fra vanlige bedrifter inntil 1 000
Arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig 6 000
Fra skattefrie selskaper, stiftelser, foreninger, lag 10 000

* Særfradraget avvikles med virkning fra 1. mars 2023 og erstattes med økt utvidet barnetrygd. Fra januar og februar 2023 videreføres satsen (kr 4 373 pr. mnd.). 

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse