Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Rentesatser

Forsinket betaling, normrente og skjermingsrente.

 

Forsinkelsesrente i forbrukerforhold

I henhold til Finansdepartementets forskrift om renter ved forsinket betaling kan det i forbrukerforhold maksimalt kreves følgende forsinkelsesrente:

Tidsrom 2023 2024
01.01. – 30.06. 10,75 % 12,5 %
01.07. – 31.12. 11,75 %  

Forsinkelsesrente i næringsforhold

Mellom næringsdrivende kan man avtale høyere eller lavere forsinkelsesrente enn det som gjelder i forbrukerforhold. Såfremt annet ikke er avtalt er rentesatsen den samme som i forbrukerforhold, dvs.

Tidsrom 2023 2024
01.01. – 30.06. 10,75 % 12,5 %
01.07. – 31.12. 11,75 %  

Normrente

Når arbeidsgiver har gitt eller formidlet lån i arbeidsforhold til rimelig rente, skal rentefordel beregnes. Rentefordelen settes til differansen mellom den rente arbeidstakeren betaler og en normrentesats som fastsettes av Finansdepartementet hver annen måned.

Det er fastsatt følgende satser for normrente:

Tidsrom 2023 2024
januar-februar 3,00 % 4,90 %
mars-april 3,40 % 5,10 %
mai-juni 3,60 % 3,60 %
juli-august 3,70 % 5,30 %
september-oktober 4,00 %  
november-desember 4,50 %  

Skjermingsrente

Skjermingsrente på lån til selskap

Dersom en person gir et lån til et selskap som omfattes av aksjonær- og deltakermodellen, skal det beregnes en ekstraskatt på lånerenter utover et visst nivå (skjermingsrenten). Skjermingsrenten fastsettes av Skattedirektoratet på grunnlag av rentesatsen som publiseres av Norges Bank de datoene som følger av Finansdepartementets skatteforskrift.

Det er fastsatt følgende satser for skjermingsrente:

Tidsrom 2023 2024
01.01.-28.02. 2,4 % 3,9 %
01.03.-30.04. 2,7 % 3,9 %
01.05.-30.06. 2,7 % 3,9 %
01.07.-31.08. 3,2 %  
01.09.-31.10. 3,5 %  
01.11.-31.12. 3,5 %  

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse