Hopp til innhold

Saldoavskrivning

Her finner du gjeldende prosentsatser for skattemessige avskrivinger

 

Avskrivningssatser for 2023 og 2024

Saldogruppe Sats   
A Kontormaskiner ol. (samlesaldo) 30 %
B Ervervet forretningsverdi (goodwill) (samlesaldo) 20 %
C Varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede (samlesaldo) * 24 %
  Vogntog, lastebiler og busser (samlesaldo)   
D Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner, materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar mv. (samlesaldo)  20 %
E Skip, fartøyer, rigger mv. (egen saldo) 14 %
F Fly, helikopter (egen saldo) 12 %
G Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk 
kraft og elektronisk utrustning i kraftforetak, og slike driftsmidler benyttet i annen virksomhet (egen saldo)
5 %
H Bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. (egen saldo)** 4 %
I Forretningsbygg (egen saldo) 2 %
J Fast teknisk installasjon i bygninger (avskrives under ett for hver bygning) 10 %

Grensen for kostnadsføring/inntektsføring av restsaldo er kr 15 000 for 2023 og
kr 30 000 for 2024
.

* I tillegg er det for 2023 gitt mulighet til å avskrive elektrisk drevne varebiler som er ervervet fra og med 20. desember 2016 med inntil 30 %. Fra 2024 er den forhøyede satsen for varebilere avviklet.  

** Saldogruppe h - forskjellige bygg og anlegg

  • Husdyrbygg i jord- og skogbruk kan avskrives med inntil 6 %.
  • Bygg med så enkel konstruksjon at brukstiden er 20 år eller mindre fra oppføringen kan avskrives med inntil 10 %. Anlegg med en brukstid på ikke over 20 år fra det er nytt kan avskrives med inntil 10 %.
  • Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt, som ikke har kunnet bli avskrevet gjennom levetiden, kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst. per år fra og med 2020.

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse