Hopp til innhold

Skattesatser

Her finner du oppdaterte skattesatser for 2022 og 2023. Se gjeldende satser for inntektsskatt, trygdeavgift, trinnskatt og formueskatt

 

Inntektsskatt

  2022 2023
Personlige skattytere 22 % 22 %
Personlige skattytere i Finnmark/ Nord-Troms  18,5 % 18,5 %
Aksjeselskaper 22 % 22 %

Trygdeavgift

Trygdeavgift beregnes av personinntekt, som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt. Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr 64 650 for 2022, og kr 69 950 for 2023. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger nedre grense. 

  2022 2023
Lav sats 5,1 % 5,1 %
Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske)   8,0 % 7,9 %
Høy sats (næringsinntekt) 11,2 % 11,1 %

Trinnskatt

Trinnskatt (beregnes av personinntekten som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt):

2022  
Inntekt fra kr 190 350 til kr 267 900 (trinn 1) 1,7 %
Inntekt fra kr 267 900 til kr 643 800 (trinn 2) 4,0 %
Inntekt fra kr  643 80 0 til kr 9 69 200  (trinn 3) 13,4 %
Inntekt fra kr  643 80 0  til kr 9 69 200 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 11,4 %
Inntekt fra kr 969 200 til kr 2 000 000 (trinn 4) 16,4 %
Inntekt over kr 2 000 0 00 (trinn 5) 17,4 %
2023    
Inntekt fra kr 198 350 til kr 279 150 (trinn 1) 1,7 %
Inntekt fra kr 279 150 til kr 642 950 (trinn 2) 4,0 %
Inntekt fra kr 642 950 til kr 926 800 (trinn 3) 13,5 %
Inntekt fra kr 642 950 til kr 926 800 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 11,5 %
Inntekt fra kr 926 800  til kr 1 500 000  (trinn 4) 16,5 %
Inntekt over 1 500 000 (trinn 5) 17,5 %

Formuesskatt

2022

Stat Kommune
Inntil kr 1 700 000 (Inntil kr 3 400 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 700 000 og over (kr 3 400 000 og over for ektefeller som lignes under ett) - Innslagspunkt ttrinn 1  0,25 % 0,70 %
Kr 20 000 000 og over - Innslagspunkt trinn 2 0,40 %  

2023

Stat Kommune
Inntil kr 1 700 000 (Inntil kr 3 400 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 700 000 og over (kr 3 400 000 og over for ektefeller som lignes under ett) - Innslagspunkt ttrinn 1  0,30 % 0,70 %
Kr 20 000 000 og over - Innslagspunkt trinn 2 0,40 %  

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse