Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Skattesatser

Her finner du oppdaterte skattesatser for 2023 og 2024. Se gjeldende satser for inntektsskatt, trygdeavgift, trinnskatt og formueskatt

 

Inntektsskatt

  2023 2024
Personlige skattytere 22 % 22 %
Personlige skattytere i Finnmark/ Nord-Troms  18,5 % 18,5 %
Aksjeselskaper 22 % 22 %

Trygdeavgift

Trygdeavgift beregnes av personinntekt, som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt. Det skal ikke betales avgift når inntekten er mindre enn kr 69 950 for 2023 og 2024. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25 % av den del av inntekten som overstiger nedre grense. 

  2023 2024
Lav sats 5,1 % 5,1 %
Mellomsats (lønnstakere og næringsinntekt i fiske)   7,9 % 7,8 %
Høy sats (næringsinntekt) 11,1 % 11,1 %

Trinnskatt

Trinnskatt (beregnes av personinntekten som er brutto lønn, pensjon eller beregnet personinntekt):

2023    
Inntekt fra kr 198 350 til kr 279 150 (trinn 1) 1,7 %
Inntekt fra kr 279 150 til kr 642 950 (trinn 2) 4,0 %
Inntekt fra kr 642 950 til kr 926 800 (trinn 3) 13,5 %
Inntekt fra kr 642 950 til kr 926 800 i Finnmark og Nord-Troms (trinn 3) 11,5 %
Inntekt fra kr 926 800  til kr 1 500 000  (trinn 4) 16,5 %
Inntekt over 1 500 000 (trinn 5) 17,5 %
2024    
Inntekt fra kr 208 050 til kr 292 850 (trinn 1) 1,7 %
Inntekt fra kr 292 850 til kr 670 000 (trinn 2) 4,0 %
Inntekt fra kr 670 000 til kr 937 900 (trinn 3) 13,6 %
Inntekt fra kr 937 900  til kr 1 350 000  (trinn 4) 16,6 %
Inntekt over 1 350 000 (trinn 5) 17,6 %

Formuesskatt

2023 og 2024

Stat Kommune
Inntil kr 1 700 000 (Inntil kr 3 400 000 for ektefeller som lignes under ett) 0 % 0 %
Kr 1 700 000 og over (kr 3 400 000 og over for ektefeller som lignes under ett) - Innslagspunkt trinn 1  0,30 % 0,70 %
Kr 20 000 000 og over - Innslagspunkt trinn 2 0,40 %  

Finn svaret i Sticos Oppslag

Står du ofte overfor problemstillinger innen regnskap, lønn, skatt eller moms? Har du spørsmål om sykepenger, feriepenger eller ansettelser? Med Sticos Oppslag får du praktisk løsning på dine spørsmål, og du slipper å lete flere steder for å finne svar

Meld deg på nyhetsbrev!

Motta nyheter og aktuelt fagstoff innen økonomi, personal og ledelse