Hopp til innhold

Åpenhetsloven - hvem gjelder loven for?

- advokat i Sticos

Etter åpenhetsloven skal næringsdrivende kartlegge egen virksomhet og sine leverandører, og offentliggjøre redegjørelsen for det arbeid selskapet gjør for å begrense negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i sin virksomhet.  

Åpenhetsloven gjelder direkte for de selskaper som kalles «større virksomheter» og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg gjelder loven for større utenlandske virksomheter som er skattepliktige til Norge.

Lær mer om åpenhetsloven med vårt nye nettkurs: Åpenhetsloven - innføring i regelverket

Større virksomheter som tilbyr varer og tjenester

For at en norsk virksomhet skal være omfattet av loven må den:

 • drive virksomhet hjemmehørende i Norge
  Etter skatteloven er en virksomhet hjemmehørende i Norge når den er:
  a) er stiftet i henhold til norsk selskapsrett, eller
  b) har reell ledelse i Norge.
   
 • tilby varer og tjenester i eller utenfor Norge

Begrepet «varer og tjenester» skal leses som «varer eller tjenester»; det er altså tilstrekkelig om virksomheten tilbyr enten varer eller tjenester.

Det stilles krav om at virksomheten har et visst omfang og en viss varighet, men det stilles ikke krav om at virksomheten drives i næring. Det vanligste er at virksomheten drives i et aksjeselskap. 

 • Virksomheten må være en «større virksomhet»

En “større virksomhet” defineres som: 

 • allmennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper og
 • virksomheter som på balansedagen oppfyller to av følgende tre vilkår:
  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Har i gjennomsnittet ansatt 50 årsverk i regnskapsåret.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Virkning for SMB

Selv om SMB ikke direkte pålegges plikter etter åpenhetsloven, er det naturlig å tenke seg at der selskapene er leverandører til «større virksomheter» vil også disse bli avkrevd redegjørelse for sitt arbeid for å sikre gode arbeidsforhold hos sine leverandører. I tillegg vil vi som forbrukere ha forventning om at de vi handler hos kjenner sin egen virksomhet og hvordan produktene er produsert.

Slik vil åpenhetsloven ha virkning også for mange små og mellomstore bedrifter i Norge. 

Mer om åpenhetsloven finner du i Sticos Oppslag. Er du ikke abonnent kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her