Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Åpenhetsloven - hvem gjelder loven for?

- advokat i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Etter åpenhetsloven skal næringsdrivende kartlegge egen virksomhet og sine leverandører, og offentliggjøre redegjørelsen for det arbeid selskapet gjør for å begrense negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i sin virksomhet.

Hvem er omfattet av Åpenhetsloven

Åpenhetsloven gjelder direkte for de selskaper som kalles «større virksomheter» og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg gjelder loven for større utenlandske virksomheter som er skattepliktige til Norge.

For at en norsk virksomhet skal være omfattet av loven må den:

 • drive virksomhet hjemmehørende i Norge
  Etter skatteloven er en virksomhet hjemmehørende i Norge når den er:
  a) er stiftet i henhold til norsk selskapsrett, eller
  b) har reell ledelse i Norge.
 • tilby varer og tjenester i eller utenfor Norge
  Begrepet «varer og tjenester» skal leses som «varer eller tjenester»; det er altså tilstrekkelig om virksomheten tilbyr enten varer eller tjenester.
 • Virksomheten må være en «større virksomhet»

Lær mer om åpenhetsloven i nettkurset: Åpenhetsloven - innføring i regelverket

Hva er en større virksomhet etter Åpenhetsloven

Det stilles krav om at virksomheten har et visst omfang og varighet, men det stilles ikke krav om at virksomheten drives i næring. Det vanligste er at virksomheten drives i et aksjeselskap. 

En “større virksomhet” defineres som: 

 • allmennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper og
 • virksomheter som på balansedagen oppfyller to av følgende tre vilkår:
  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Har i gjennomsnittet ansatt 50 årsverk i regnskapsåret.

Virkning for små og mellomstore bedrifter

Selv om SMB ikke direkte pålegges plikter etter åpenhetsloven, er det naturlig å tenke seg at der selskapene er leverandører til «større virksomheter» vil også disse bli avkrevd redegjørelse for sitt arbeid for å sikre gode arbeidsforhold hos sine leverandører. I tillegg vil vi som forbrukere ha forventning om at de vi handler hos kjenner sin egen virksomhet og hvordan produktene er produsert.

Slik vil åpenhetsloven ha virkning også for mange små og mellomstore bedrifter i Norge. 

Hvordan jobbe med Åpenhetsloven

I arbeidet med åpenhetsloven må det blant annet gjennomføres en aktsomhetsvurdering. Her kan du leser mer om hvordan komme i gang med Åpenhetsloven

Mer om Åpenhetsloven finner du i oppslagsverket Sticos Oppslag. Er du ikke abonnent kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.