Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

AI-forordningen: Ansvarlig bruk av kunstig intelligens

- advokat i Sticos

EU-kommisjonen har kommet med et forslag til regulering av kunstig intelligens - Artificial Intelligence Act. Formålet er å klassifisere og regulere AI basert på risiko. Forordningen vil trolig være EØS-relevant, og bli norsk lov etter hvert.

AI  - eller kunstig intelligens – defineres gjerne som datasystemer som lærer av tidligere erfaringer ved tolkning av data. Det sies at AI har potensial til å   transformere samfunnet, effektivisere prosesser og støtte beslutningsprosesser. 

Regulering av AI er nødvendig for å ivareta personvern og respekt for grunnleggende rettigheter. 

Risikobasert tilnærming

AI-forordningen følger en risikobasert tilnærming, som innebærer at desto større risiko den aktuelle AI-aktiviteten representerer, desto strengere krav er det til virksomheten som utfører aktiviteten.

Forordningen definerer fire risikonivåer:

  • Uakseptabel risiko: Systemer som bryter med grunnleggende verdier, for eksempel bruk av manipulative teknikker eller sosiale poengsystemer = forbudt.
  • Høy risiko: Systemer som enten er en del av sikkerhetskomponenter i regulerte produkter eller brukes i kritiske samfunnsområder = strenge krav til dokumentasjon, transparens og iverksatte sikkerhetsmekanismer.
  • Begrenset risiko: Dette omfatter systemer som ikke er høyrisiko = åpenhets- eller transparenskrav.
  • Minimal eller ingen risiko: Systemer som faller utenfor de tre foregående kategoriene = Ikke transparenskrav. 

Innovasjon og open source

EU har som mål å bidra til innovasjon og utvikling innenfor AI-sektoren. 

Regelverket vil ikke pålegge samme sikkerhetskrav til programvare som har åpen kildekode / open-source. 

Videre foreslås det å legge til rette for regulatoriske sandkasser, altså utviklingsprogrammer der AI-utviklere får bistand til utvikling og testing av AI-systemer. 

I tillegg ønsker EU å opprette et AI-kontor som skal gi råd, veiledning og bidra til samarbeid mellom AI-aktører innen EU. 

Forordningen vil håndheves gjennom et samspill av AI-kontoret og nasjonale tilsynsmyndigheter. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.