Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Aksjonærregisteroppgaven 2023 - frist 31. januar

- rådgiver i Sticos

For sen rapportering av aksjonærregisteroppgave straffes med tvangsmulkt på 638,50 per dag. Dette må du vite om oppgaven.

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres av alle norske AS og ASA, unntatt når aksjene er registrert i Euronext VPS (tidligere Verdipapirsentralen). Oppgaven kan leveres fortløpende gjennom hele året, men siste frist for levering for inntektsåret 2023, er 31. januar 2024. 

Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister. Oppgaven kan gjerne leveres i god tid før innleveringsfristen slik at eventuelle feil og mangler kan rettes opp før produksjon av RF-1088 «Aksjeoppgaven 2023» til aksjonærene.

Formålet med aksjonærregisteret 

Årsaken til at selskaper er pålagt å levere aksjonærregisteroppgave (RF-1086), er at Skatteetaten trenger grunnlagsinformasjon for å lage aksjeoppgaven (RF-1088) til aksjonærene. Godkjent oppgave medfører også at skattepliktige beløp blir forhåndsutfylt i aksjonærenes skattemeldinger.  

For selskaper som har sendt inn og fått godkjent aksjonærregisteroppgaven tidligere, vil oppgaven ligge forhåndsutfylt i Altinn. Merk at tidligere års aksjonærregisteroppgave må være levert og godkjent for at oppgaven for 2023 kan godkjennes. Dersom det ikke har vært noen endringer i eier- og kapitalforhold, og det heller ikke har vært utbytteutdeling siste år, er jobben relativt enkel for de fleste. Det er da nok at daglig leder eller styreleder signerer elektronisk i Altinn for innsendingen.

Du kan lese mer om aksjonærregisteroppgaven i Sticos Oppslag under emnet:  Aksjonærregisteroppgaven. Har du ikke Sticos Oppslag?

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.