Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Bærekraft i offentlige anskaffelser - store markedsmuligheter for SMB

- advokat i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Regelverket for offentlige innkjøp stiller stadig strengere krav til miljø i anskaffelsene. Offentlig sektor utgjør et marked for varer og tjenester på svimlende 650 milliarder kroner i året. Dette vil ha stor betydning for alle små og mellomstore bedrifter (SMB), som bør innarbeide rutiner og strategi på bærekraft i egen virksomhet for å kunne vinne offentlige anbud.

Offentlige anskaffelser - krav til bærekraft

Alle innkjøp til det offentlige skal gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser. Loven har en egen bestemmelse om at anskaffelsene skal fremme et bærekraftig samfunn, ved å bidra til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger.

Les mer om bærekraft i artikkelen: Bærekraft krever dugnadsinnsats

Bestemmelsen i anskaffelsesloven § 5 om fokus på bærekraft ved innkjøp innebærer en viktig dreining bort fra et ensidig fokus på lavest mulig pris. Gjennom sin bærekraftstrategi kan de offentlige innkjøperne gi markedet et tydelig signal om prioriterte bærekraftsmål. For eksempel kan den offentlige innkjøper ha fokus på gjenbruk og resirkulering ved anskaffelser av kontormøbler, eller lavest mulig co2-utslipp ved bygging av nye skolebygg eller veivedlikehold. 

Loven krever at oppdragsgiverne skal innrette hele sin anskaffelsespraksis i bærekraftig retning. Det innebærer at oppdragsgiver skal ha en klar oppfatning av hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning og hvilke konkrete miljøkrav det er relevant å stille. Det offentlige organet skal også ha rutiner for oppfølging av kontraktene etter at de er inngått, fordi det hjelper lite å stille krav om det ikke følges i praksis. Det offentlige har mye å hente på god kontraktsoppfølging.

Les også: Ny lov skal stimulere til bærekraftige investeringer

SMB og offentlige anskaffelser

For SMB utgjør det offentlige et betydelig og interessant marked å levere varer og tjenester til. Vi må forvente at innkjøperne setter stadig klarere krav til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold ved tildeling av kontrakter. Det betyr i neste omgang at bedriftene må arbeide målrettet med bærekraft i vid forstand i egen organisasjon.

Bedriftene må ta klimarisiko på alvor for å møte de krav til dokumentasjon av eget bærekraftsarbeid som vil bli stilt i stadig større grad i offentlige anbud. Det innebærer at selskapene må kartlegge egen virksomhet og skaffe seg verktøy for å dokumentere hvordan selskapet håndterer klimarisiko.

I Sticos Oppslag jobber vi fortløpende med å få inn regelverket og rutiner rundt bærekraft. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag,  kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her!

I en konkret anskaffelsesprosess er det konkurransegrunnlaget som avgjør hva bedriften skal svare på. Bedriften må lese grunnlaget nøye og sikre seg at de svarer på alt som etterspørres. Særlig er skillet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier viktig: Man må først kvalifisere seg til konkurransen, deretter forsøke å vinne. 

Når tilbudene skal evalueres vil den dokumentasjonen bedriften leverer være avgjørende for om man vinner anbudet. Det er verdt å merke seg at der miljø brukes som tildelingskriterium, skal det vektes minimum 30 prosent. Dette betyr at miljø og bærekraft skal telle stadig mer ved tildeling av offentlige kontrakter. 

Les også: Bærekraft er en del av risikostyringen

Her er det med andre ord mye å hente for SMB i tiden fremover. Vær forberedt!  

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.