Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Bagatellmessig økonomisk støtte fra det offentlige

- advokat i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det offentlige kan på lovlig måte gi økonomisk støtte til næringsdrivende, såfremt beløpet er “bagatellmessig”. Dette er ett av flere unntak fra forbudet mot offentlig støtte etter EØS-avtalen.

Utgangspunktet er at offentlig støtte er forbudt etter EØS-avtalen. Les mer om dette her: EØS-regler om offentlig støtte

I Sticos Oppslag finner du svar på en rekke spørsmål knyttet til statsstøtte. Du får også tilgang til våre fageksperter. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Såfremt det offentlige holder seg til et lavt støttebeløp er offentlig støtte likevel lov. For å komme under ordningen for “bagatellmessig” støtte må støttebeløpet ikke overstige 200.000 euro over en periode på tre år. 

Ett eksempel på bagatellmessig støtte kan være at en kommune leier ut et næringslokale til lokale næringsdrivende til under markedsleie. Støttebeløpet er differansen mellom betalt leie og markedsleie i leieperioden.  

Bagatellmessig støtte kan gis i enhver form til de fleste formål, unntatt eksportvirksomhet. Støtten kan gis som enkelttildeling, lån, garanti, billige lokaler etc. Det er ikke et krav om at støtten skal gis til et spesifisert formål. 

Det er heller ikke et vilkår at mottaker ikke er i økonomiske vanskeligheter, nettopp fordi EU anser at de bagatellmessige beløpene ikke er egnet til å vri konkurransen i markedet. 

Ved tildeling av støtte kreves at støttebeløpet kan beregnes nøyaktig før utdeling. Det er uproblematisk ved rene tilskudd, men utfordrende ved lån eller garantistillelser. Ved låneytelser må støttegiver ta hensyn til risikoen for at lånet ikke blir tilbakebetalt; likeså om risikoen for at garantiansvar inntrer. 

Støttegiver må også passe på om tidligere støtte som er mottatt må regnes sammen med den bagatellmessige støtten. I verste fall kan kan støtten bli ulovlig og må betales tilbake.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.