Hopp til innhold

Bokføring ved innførsel av varer

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Fra 1. januar 2017 ble det innført nye regler for betaling og beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer. Innførselsavgiften skal innrapporteres etter reglene for omvendt avgiftsplikt, og dette medfører spesielle krav til bokføringen.

Her får du eksempler på hvordan varekjøp fra utlandet og innførselsavgift skal konteres i regnskapet.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Prøv gratis!

Bokføring av innførselsmerverdiavgiften

Bokføring av grunnlag og innførselsmerverdiavgift kan skje enten

 • pr. transaksjon,

 • pr. måned, eller

 • pr. avgiftstermin, (minimum hver fjerde måned for de som leverer årlig mva-melding).

Dette må basere seg på en "særskilt oppstilling" som spesifiserer hver enkelt innførsel med angivelse av beløpene som inngår i beregningsgrunnlaget. Se nærmere om dokumentasjonskravene i emnet Innførsel av varer - Dokumentasjon i Sticos Oppslag.

Kontering

Varefakturaen

Fakturaen fra den utenlandske leverandøren bokføres på den aktuelle kontoen for anskaffelsen. Varefakturaen bokføres med mva-kode 20, 21 eller 22 avhengig av hva innførselen gjelder. Det samme gjelder bl.a. frakt, toll og særavgifter.

I stedet for mva-koder kan man velge å benytte rene kontoer. Dette innebærer at man må ha egne kontoer for varekjøp fra utlandet, fordelt på satsene 25 %, 15 % eller 0 %. I tillegg må det opprettes egne kontoer for varekjøp fra utlandet der det ikke er fradragsrett for innførselsmerverdiavgiften.

Innførselsmerverdiavgiften
Ved bokføring av grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften ("særskilt oppstilling") står man i utgangspunktet fritt til om man ønsker å benytte samme konto som selve anskaffelsen eller å opprette egne grunnlagskontoer. Den "særskilte oppstillingen" bokføres med mva-kode 81, 82, 83, 84 eller 85 avhengig av hva innførselen gjelder.

Konteringseksempel

En virksomhet kjøper et råvareparti fra Danmark, og mottar en faktura fra leverandøren på DKK 81 000 for varene og transport fram til kai. Ved føring av selve fakturaen må beløpet omregnes til NOK, til kursen på fakturatidspunktet. Omregnet beløp er NOK 99 000 for varene og transporten.

Ved deklarering av varene blir grunnlaget for statistisk verdi omregnet til NOK 100 000. Vederlaget som er angitt i utenlandsk valuta, omregnes til NOK ut fra tolletatens omregningskurs på leveringstidspunktet.

Virksomheten må selv fastsette beregningsgrunnlaget for innførselsavgiften:

  Statistisk verdi (rubrikk 46) NOK 100 000 
+ Særavgifter NOK
+ Toll NOK
Beregningsgrunnlaget for innførselsavgift NOK 100 000 

Differansen mellom omregnet beløp for varefakturaen og tolldeklarasjonen er i dette tilfellet kursdifferansen.

Konteringsforslag:

Debet Mva.  Kredit Mva Beløp  Beskrivelse
4000 Varekjøp  21 Leverandørkonto   99 000   Kjøp av varer fra utlandet
4080 Beregningsgrunnlag for innførselsavgift ved kjøp av råvarer og halvfabrikata 81 4080 Beregningsgrunnlag for innførselsavgift ved kjøp av råvarer og halvfabrikata   100 000  Føring av innførselsavgiften


Kode 21 benyttes ved all innførsel av varer fra utlandet som er avgiftspliktig med 25 % mva. Koden skal kun benyttes på selve fakturaen fra leverandøren for å markere «grunnlaget for inngående innførselsavgift med 25 %» i merverdiavgiftsspesifikasjonen i regnskapet. Det skal ikke føres noe beløp i mva-meldingen på bakgrunn av denne fakturaen.

Kode 81 beregner 25 % utgående innførselsavgift og 25 % fradragsberettiget inngående innførselsavgift, samt sørger for at beløpet medtas i «grunnlaget for utgående innførselsavgift med 25 %» i merverdiavgiftsspesifikasjonen. Beregningen skjer med utgangspunkt i tolldeklarasjonen. Grunnlaget og beregnet utgående innførselsavgift skal føres i mva-meldingens post 9, mens fradragsberettiget inngående innførselsavgift skal føres i post 17.

Flere konteringseksempler

I emnet Innførsel av varer - Eksempler i Sticos Oppslag finner du mange ulike konteringsforslag. Eksempler på ulike konteringseksempler:

 • Ordinær innførsel med fradragsrett (både varer med 15 % og 25 %)

 • Ordinær innførsel uten fradragsrett

 • Ordinær innførsel med forholdsmessig fradragsrett

 • Innførsel av varer som er fritatt for innførselsavgift

 • Midlertidig innførsel og gjenutførsel (reparasjon og midlertidig bruk)

 • Midlertidig utførsel og gjeninnførsel (uforandret stand, reparasjon og bearbeiding)

 • Innførsel av varer som er mottatt gratis

 • Kreditnota

 • Kostnadsdeling og utlegg

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.