Hopp til innhold

Brudd på åpenhetsloven kan gi milliongebyr

- advokat i Sticos

Ny forskrift gir Forbrukertilsynet hjemmel til å ilegge gebyr på inntil fire prosent av selskapets årsomsetning. Det kan gi millioner i gebyr for brudd på reglene i åpenhetsloven. 

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering - overtredelsesgebyr

Åpenhetsloven trådte i kraft i 2022. Etter denne loven skal større virksomheter foreta aktsomhetsvurderinger av sin virksomhet og sine leverandører, med sikte på å sikre gode leve- og arbeidsforhold i hele sin verdikjede. 

Les også: Åpenhetsloven - hvordan komme i gang

Det er Forbrukertilsynet som har ansvaret for oppfølging av at selskapene følger reglene i loven. Forbrukertilsynet skal gi veiledning, råd og opplysninger, slik at bedrifter blir i stand til å etterleve reglene i loven. 

Der det avdekkes at loven ikke blir etterlevd har Forbrukertilsynet anledning til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret kan altså bli høyt. 

Lær mer om åpenhetsloven med vårt podkurs: Åpenhetsloven

Frist for publisering av redegjørelse 

Fristen for å publisere redegjørelsen for den aktsomhetsvurdering selskapet har foretatt er 30. juni 2023. Redegjørelsen skal publiseres på selskapets nettside, eventuelt også tas inn i selskapets årsberetning. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev