Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Dobbel vesentlighet og bærekraft

- advokat i Sticos

I bærekraftsarbeidet må styret og ledelsen i virksomhetene ha fokus på dobbel vesentlighet: Selskapets påvirkning på klima og miljø, og den finansielle risiko som følger av klimaendringer.

Fra og med regnskapsåret 2024 vil EUs bærekraftsdirektiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), bli del av norsk lov. Direktivet stiller betydelige krav til virksomhetenes bærekraftsrapportering.

Den tilhørende rapporteringsstandarden, ESRS, forutsetter at virksomhetene gjennomfører en dobbel vesentlighetsanalyse. Gjennom prosessen med en dobbel vesentlighetsanalyse vil virksomhetene finne frem til hvilke områder innen bærekraft virksomheten skal jobbe konkret med.

I første omgang vil dette gjelde de store selskapene. Samme forventning vil bli stilt til de mindre virksomhetene i årene som følger.  

Dobbel vesentlighetsanalyse innebærer at virksomheten skal kartlegge:

  1. Virksomhetens påvirkning på miljø og mennesker. 

    Den første delen av vesentlighetsanalysen fokuserer på hvordan virksomheten påvirker miljøet og menneskene rundt seg. Her vurderes miljømessige og sosiale faktorer, som for eksempel klimagassutslipp, vannforbruk, arbeidsforhold og menneskerettigheter. 
  2. Hvordan miljøendringer og regelverk påvirker virksomheten.

    Den andre delen av vesentlighetsanalysen ser på hvordan eksterne forhold, som klimaendringer og nye reguleringer, påvirker virksomhetens økonomiske verdiskaping. Dette kaller vi for virksomhetens finansielle risiko. 

    Dette innebærer å vurdere potensielle risikoer, men også muligheter, knyttet til bærekraftsforhold som kan påvirke virksomhetens kontantstrøm, resultat, markedsposisjon og finansiering. 

    Det er lett å finne eksempler på miljøendringer som påvirker virksomheters inntjeningsevne: Flom, tørke, uvær og skogbrann gir betydelige negative ringvirkninger for omsetningslivet. 

Få oversikt over regelverket og status på dette i EU og Norge i Sticos Oppslag;  Bærekraft: Lovkrav, standarder og rammeverk. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her.

Ved å inkludere både påvirkning på miljø og mennesker samt finansiell vesentlighet, får man en helhetlig forståelse av virksomhetens bærekraftsrisiko og de forretningsmessige muligheter som ligger i det. Dermed blir det enklere å ta strategiske valg og utvikle effektive handlingsplaner for å håndtere disse utfordringene.

For markedsaktører, som investorer, banker og leverandører vil det være avgjørende å kunne sammenligne selskaper. Da vil en enhetlig rapportering som viser hvilken påvirkning selskapets virksomhet har på klima og miljø og hvordan bærekraftsforhold påvirker selskapers mulighet til langsiktig verdiskapning, være viktig. CSRD ivaretar begge disse vinklingene. 

Det vil kreve betydelig innsats fra virksomhetene å jobbe med bærekraft. Samtidig kan det vise seg å være helt avgjørende for at virksomheten har et inntektsgrunnlag i fremtiden. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.