Hopp til innhold
smilende dame som jobber med viderefakturering

Eksperttips - Slik får du kontroll på viderefaktureringen

Viderefakturering er et begrep som benyttes i flere sammenhenger, og som selv med god erfaring og kunnskap, kan skape litt frustrasjon og usikkerhet på jobb.

For at du skal unngå feil og merarbeid, har vi fått en av våre fageksperter til å gi fra seg noen av sine beste tips for hvordan du skal få, eller ta tilbake kontrollen over viderefaktureringen.

Med Sticos Oppslag har du fri tilgang til oppdatert regelverk og over 30 fageksperter som gjerne hjelper deg om det er noe spesielt du lurer innen regnskap, lønn, skatt eller moms.

Slik sørger du for riktig mva-behandling av viderefaktureringen

Avklar bakgrunnen for viderefaktureringen
Hvorfor skal denne utgiften faktureres videre til en annen part? Hvis du ikke vet bakgrunnen for faktureringen, er det umulig å fastsette merverdiavgiftsbehandlingen. 

Sørg for at du har kontroll på inngåtte avtaler
Det er avtalen som er inngått mellom partene som danner grunnlaget for merverdiavgiftsbehandlingen. 

Hva har partene avtalt seg imellom?

  • Omkostning som ledd i omsetning av varer eller tjenester
  • Kostnadsdeling mellom flere parter, eller
  • Refusjon av utgifter (utlegg)

Både skriftlige og muntlige avtaler er gjeldende, men det må foreligge dokumentasjon på avtalen som er inngått. 

Rene utlegg faktureres uten merverdiavgift 

Er viderefaktureringen en ren refusjon av utgifter, uten at det er levert varer eller tjenester, skal faktureringen skje uten merverdiavgiften. Dokumenter at det er refusjon av utgifter, gjerne med en avtale. Husk at det ikke er rett til fradrag for merverdiavgift ved rene utlegg mellom flere parter. Dette gjelder både den som har foretatt utlegget og krever dette refundert, og virksomheten som utlegget egentlig vedrører.

Feilfakturering - be om kreditnota og ny faktura om det er mulig

Er faktura utstedt til feil virksomhet mister begge parter fradragsrett for merverdiavgift. Faktura som åpenbart er utstedt til feil virksomhet, bør derfor korrigeres av leverandøren med kreditnota og ny faktura til riktig virksomhet. 

Ansattes utlegg - sørg for å få utleggsoppstilling fra den ansatte

Arbeidsgiver vil normalt ha rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelser som en ansatt har lagt ut for på vegne av virksomheten. Fradragsrett for merverdiavgift forutsetter at den ansatte utarbeider en utleggsoppstilling som dokumentasjon på kjøpet.  

Omkostninger - husk smitteregelen

Omkostninger som er levert som ledd i omsetning av varer og tjenester, behandles med samme mva-sats som hovedytelsen. For eksempel ved salg av varer, skal frakten behandles avgiftsmessig på samme måte som vareleveransen. 

Kostnadsdeling - særskilte dokumentasjonskrav

Dersom to eller flere virksomheter går sammen om å anskaffe varer og/eller tjenester i fellesskap kan metoden med kostnadsdeling brukes. En av partene står som fakturamottaker og belaster de øvrige partene for deres andel. 

Kostnadsdelingsmetoden innebærer at hver virksomhet får fradrag for merverdiavgift for din andel av fakturaen, og at det ikke kreves opp utgående merverdiavgift ved viderefakturering fra fakturamottaker til de øvrige partene. Merk at det stilles særskilte dokumentasjonskrav. Det må blant annet utstedes en fordelingsliste som viser fakturaandelen og mva-beløpet for hver deltaker, og legges ved en kopi av hovedfaktura. 

Viderefakturering er komplekst, og hva er komplekst uten noen særskilte regler ved spesielle situasjoner? 

Utleie av eiendom

Faktureringen er avhengig av om utleieren er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller ikke. 

Fellesregistrering 

Selskap i konsern som er fellesregistrert i Merverdiavgiftsregisteret anses som ett avgiftssubjekt. Dette får konsekvenser for behandlingen av både utgående og inngående merverdiavgift. 

Fordeling av lønnskostnader 

Kan ikke behandles som kostnadsdeling, men blir ansett som avgiftspliktig utleie av arbeidskraft. 

Om du, som mange andre, ikke klarer å huske alle særskilte regler etter å ha lest dem en gang, har vi løsningen for deg. Sticos Oppslag er et komplett oppslagsverk som alltid har oppdatert regelverk og nyttige verktøy for folk som jobber innen regnskap, økonomi og personal.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.